kuduz.gen.tr https://www.kuduz.gen.tr Kuduz, Kuduz Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, kuduz.gen.tr Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0000 Wed, 29 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Kuduz https://www.kuduz.gen.tr/kuduz.html Wed, 14 Nov 2018 12:27:06 +0000 Kuduz, hasta bir hayvanın ısırması sonucu, tükürüğün deri yada mukozalara teması yoluyla bulaşan bir virüs hastalığıdır. Kuduz çakal, kurt, tilki, kokarca, sırtlan, ayı, yarasa gibi doğadaki tüm vahşi memeliler ve eğ Kuduz, hasta bir hayvanın ısırması sonucu, tükürüğün deri yada mukozalara teması yoluyla bulaşan bir virüs hastalığıdır. Kuduz çakal, kurt, tilki, kokarca, sırtlan, ayı, yarasa gibi doğadaki tüm vahşi memeliler ve eğer aşılanmamış köpek, kedi gibi evcil hayvanlar arasında varlığını sürdürür. Bu hayvanlar tarafından ısırılan insanlara bulaşarak hastalık oluşturur. Sanıldığının aksine sincap, sıçan ve fare gibi kemirgen hayvanlar ve tavşanlar taşıyıcı değildir. Ayrıca kuş, yılan, balık, kaplumbağa, kertenkele ve böcekler asla kuduz virüsü taşımaz. Yarasa hariç bütün hayvanlar enfeksiyonun sonucu olarak ölürler. Kan emici yarasalarda virüs tükürük bezlerine yerleşir ve yarasayı hasta etmez. Ancak diğer hayvanlara ve insanlara bulaştırabilir.

Kuduz nasıl bulaşır

 • Kuduz hayvanın ısırması ve yaralaması
 • Kuduz hayvanın salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız veya buruna temas etmesi
 • Kuduz hayvan tarafından tırnaklanarak yaralanma
 • Kuduz hayvanın etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi

Kuduz olan hayvan nasıl anlaşılır

Başlangıç dönemi: Davranış bozuklukları olur ve beden ısısı artar. Hayvan ısırık bölgesini yavaş yavaş ısırmaya ve tırmalamaya başlar. 2-3 gün sürer. 

Saldırgan dönem: Kuduz kedi ve köpek başlarda ürkek ve korkak olur, yabancı cisimlere karşı ilgisi artar. Alışık olmadığı gıdaları yeme isteği olur. İştah azalır buna karşın su içme isteğinde belirgin bir artış görülür. Hasta hayvan sık sık idrar yapar, yara yerini kaşır. Gözlerde irileşme ve kızarıklık olur. Hasta hayvanlar loş yerlere saklanmayı sever. Kediler dolap ve kanepe altlarına saklanır. Bilinç giderek kaybolur ve hırçınlaşarak her şeye karşı olur. Sahibinin emirlerini dinlemez. Her önüne gelen canlıyı bu arada sahibini de ısırır. Köpekler evi terk ederek bir daha geri dönmez. Ağızda bol salya akar. Maksatsız havlama ve miyavlama dikkati çeker. Normalde köpeklerden çok korkan kediler, kuduz durumunda çekinmeden köpeklere saldırırlar. 3-4 gün sürer.

Felç dönemi: Hastalık ilerledikçe öncelikle ısırılan organdan başlayan ve daha sonra tüm vücutta felçler meydana gelir. Havlaması değişir ve salyası belirgin olarak artar. Hayvan rahat hareket edemez ve dengesini kaybeder. Tam felç gelişmesinden sonraki 1-2 gün içerisinde hayvan ölür. Klinik belirtiler ortaya çıktıktan sonra tedavisi yoktur. 3-4 gün sürer.

Kuduz bir hayvan tarafından ısırılan bir insanda yapılması gerekenler

Şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişinin yarası sabunlu su ile bolca yıkanmalıdır. Çok basit gibi görülen bu uygulamanın özellikle yüzeysel yaralarda riski % 90 oranında azalttığı saptanmıştır. Isırık yarasının beyine yakınlığı virüsün beyine ulaşması açısından önemlidir. Yara bölgesi beyine yakın ise en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Sağlıklı bir görünümü olan köpek, kedi veya diğer bir evcil hayvan insanı ısırdığında, o hayvan hemen yakalanmalı ve 10 gün boyunca gözlem altında tutulmalıdır. Bu süre içinde hayvanda kuduz görülmezse, korkulacak bir şey yok demektir. Kuduz şüphesi olan hayvan yakalanıp gözlem tında tutulamıyorsa veya yapılan testler pozitif çıkarsa kısa süre içinde tedaviye başlanmalıdır. 

Gerekli uygulamalardan sonra aşılamaya geçilmelidir. Aşılamada mutlaka bağışıklama gücü yüksek, uygulaması kolay ve en önemlisi nöroloji olarak yan etkileri olmayan hücre kültürü aşıları kullanılmalıdır. Her iki aşının da bağışıklama gücü ve yan etki açısından hiçbir farkı yoktur. Kuduz aşısı ilk gün, 3., 7., 14. ve 28. günlerde 5 doz olmak üzere uygulanır. Aşılama şemasına uygun olarak yapılan aşılama ile % 100 oranında başarı sağlanmaktadır. Her iki tip aşının uygulanmasında çok nadir olarak aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik, ateş gibi bilinen aşı yan etkileri görülebilir.

]]>
Kuduz Virüsü https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-virusu.html Thu, 15 Nov 2018 02:15:22 +0000 Kuduz virüsü, Rhabdovirüs ailesine bağlı tek iplikçikli RNA virüslerindendir. Virüs virionu RNA ya bağımlı RNA polimeraz enzimini içerir. Çok geniş bir konakçı gruba sahip olan kuduz virüsü, hücre yüzeyinde bulunan Asetilko Kuduz virüsü, Rhabdovirüs ailesine bağlı tek iplikçikli RNA virüslerindendir. Virüs virionu RNA ya bağımlı RNA polimeraz enzimini içerir. Çok geniş bir konakçı gruba sahip olan kuduz virüsü, hücre yüzeyinde bulunan Asetilkolin reseptörlerine tutunur. Kuduz virüsü çoğunlukla hasta hayvanların ısırıklarıyla buluşur fakat tırmalama yoluyla oluşan durumlarda bulunmaktadır. Hastalığı taşıyıcı hayvanlarda ensefalite bağlı olarak normalin dışında hareketler görünse de bu durum yarasalarda istisnadır. Isırılan bölgede çoğalan virüs aksonal taşıma sistemi ile Merkezi sinir sistemine yerleşir. Sinir sistemi ile taşınmasından dolayı virüs immün sistemden korunmuş olur. Merkezi sinir sistemi içinde çoğalmaya devam eden kuduz virüsü periferik sinir sistemi üzerinden tükürük bezlerine yerleşir ve buradan buluşma göstermeye başlar. Kuduz virüsü viremi oluşturmaz. Merkezi sinir sistemindeki nöronların ölümü ve demiyalizasyonuna ayrıca ensefalite neden olur. Kuduz virüsü bulaşmış nöronlarda hastalığın patognomonik bulgusu olarak sayılan negri adı verilen eozinofilik sitoplazmik inklüzyon cisimcikleri gözlenir. Hücre içerisinde viral proteinler birikerek oluşan negri cisimcikleri son günlerde ortaya çıkmaya başlar. Kuduz virüsü kas içerisindeki reseptörlere yapışarak hücrenin içerisine girer ve çoğalmaya başlar ve bazı sinirlere salgı bezlerine yayılarak bütün vücudu etkilemeye başlar. Kuduz virüsü, en çok beyinde hipotalamus bölgesindeki hipokampus noktasına yerleşim gösterir ve negri cisimciklerini burada oluşturur.Bu hastalığın ayırıcısı tanısıdır.

Kuduz virisünün inkibasyon süresi 2-16 hafta arasında değişim gösterir. Bu değişimin sebebi ise ısırılma bölgesinin kafaya olan uzaklığıyla doğrudan ilişkilidir. Isırılma bölgesinde oluşan duyu değişiklikleri, ateş, iştahsızlık ilerleyen günlerde laterji, konfüzyon ve tükrük salgısında farkedilir bir artış gözlenir. Ayrıca en önemli diğer belirtilerden birisi de hidrofobi olayıdır. Hidrofobinin nedeni ise yutak kaslarında gelişen ağrılı spazm sonucu yutkunmaya karşı gelişen korkudur. Köpeklerde kuduz virüsü inkibasyon süresi 10 gündür bu yüzden ısırılma durumlarında hayvan 10-14 günlük bir karantina ortamına alınıp gözlem altında tutulur. İnsanların kuduz virüsü ile enfekte olması sonucu oluşan paralizler vücudun yukarısından aşağısına doğru gerçekleşir bu durum hayvanlarda ise tam tersi vaziyette olur.

Kuduz virüsü bulaşmış bireylerde tedavi sadece semptomları gidermeye yönelik olur. Korunmada ilk yapılacak şey ise ısırılan bölgenin bol sabunlu su ile yıkanıp yara temizliği sağlanmalıdır. Çünkü kuduz virüsü sabunun deterjan etkisinden etkilenir ve harap olur. Yara yerine kesinlikle dikiş atılmamalıdır. Isırılan hastaya ilk 24 saat içinde vakit kaybetmeden Hiperimmunglobulini verilmesi çok önemlidir. İlk 24 saatten sonra verilecek hiperimmunglobulin bir işe yaramayacaktır. Bu uygulamanın devamında aşı uygulaması yapılır. 

3 tip aşı çeşidi vardır. Bunlar;
 • DEV (Duck Embrio Vaccina
 • NTV (Nerve Tissue Vaccina
 • HDCV (Human Diploid Cell Vaccina) (inaktif aşı)
 • Live Attenuated Viruses (sadece hayvanlarda kullanılır)
Bu uygulamalardan en yüksek koruyuculuğu sağlayan tip HDCV (Hummun Diploid Cell Vaccina)'dır. 1 ay arayla 3 doz uygulanır ve 5 yıl koruyuculuk sağlar. Kuduz aşılarının en bilindik yan etkisi post vassinal  enfesalittir.
]]>
Yarasa Kuduz https://www.kuduz.gen.tr/yarasa-kuduz.html Thu, 15 Nov 2018 02:37:59 +0000 Yarasa kuduz konusunda yapılan bazı araştırmalara göre çoğu yarasalarda kuduz olmadığını belirtebiliriz. Zayıf düştükleri ve hasta oldukları yada bir kedi tarafından yakalandıkları için ele geçirilen yarasalar arasın Yarasa kuduz konusunda yapılan bazı araştırmalara göre çoğu yarasalarda kuduz olmadığını belirtebiliriz. Zayıf düştükleri ve hasta oldukları yada bir kedi tarafından yakalandıkları için ele geçirilen yarasalar arasında yapılan testlerde sadece %6'sında kuduz olduğu tespit edilmiştir. Bir yarasaya sadece dışarıdan bakılarak kuduz olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir. Kuduz olup olmadığı ancak bir laboratuvar ortamında yapılacak testler ile belirlenebilir. Ancak bununla birlikte, uçamayan, kolayca yakalanan ve görülmeyen karanlık bir yerde bulunan bir yarasanın hasta olma ihtimali çok yüksektir. Kuduz ölümcül bir hastalıktır. Her yıl on binlerce insan kuduz olma ihtimali yüksek bir yarasa vb hayvan tarafından ısırılmakta ve aşı yolu ile de kuduz gelişimine karşı korunmaktadır.

Evimin içinde bir yarasa bulursam ne yapmalıyım

Evinizin içinde bir yarasa bulursanız, 24 saat içinde tıbbi yardım almanız ve yarasayı test ettirmeniz önerilir. Açık bir ısırık vakası gözükmüyor alsa bile, aşağıda bahsedilen durumlar için 24 saat içerisinde derhal bir hastaneye başvurulması gerekir;
 • Uyur ve uyandığınızda odanızda bir yarasa bulursanız,
 • Gözetimsiz bir küçük çocuğun odasında bir yarasa varsa,
 • Zihinsel engelli birsinin odasında bir yarasa bulursa,
 • Sarhoş birinin odasında bir yarasa görürseniz
Bir yarasa bulunduğunda veya ısırıldığında yarasa kuduz testi için derhal yakalanmalı ve 24 saat içinde de tıbbi yardım istenmelidir.

Yarasa Isırığı neden önemlidir

Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı yarasaların neden olduğu ısırıkların hiç vakit kaybedilmeden bildirilmesi ve incelenmesi gerekmektedir;
 • Yarasa ısırıkları ve yarasa salyaları insanlarda kuduza neden olabilir,
 • Yarasa ısırıklarını belirlemek zor olabilir çünkü yarasalar ısırdıklarında bir iz bırakmamaktadırlar,
 • Hayvan ısırıklarında en çok kuduz vakası yarasalarda rastlanmaktadır,
 • Yarasa kuduz vakalarının çoğu ölümle sonuçlanabilir.
Yarasa ısırmalarında tedavi tavsiye edilir mi

Eğer bir yarasa tarafından ısırılmış veya potansiyel bir saldırıya maruz kaldıysanız, derhal tedavi olmanız önerilmektedir. Kuduz belirtileri gösterilmeye başlandığında bu durumda kuduz vakasının %100 ölümcül olduğu bilinmektedir.

Yarasa Kuduz Tedavisi Nasıl Yapılır

Tedavi, iki hafta boyunca kuduz aşısı enjeksiyonlarından oluşmaktadır. Ayrıca önleyici bir aşınız yok ise, acilen koruma sağlamak için ilk seferde birkaç doz kuduz bağışıklık globilini uygulanmaktadır. Enjeksiyon dizisine başladıktan sonra, seriyi tamamlamak ve sağlık uzmanının tüm önerilerine uymak oldukça önemlidir. Testte yarasanın kuduz olmadığını öğrenirseniz, saplık uzmanınız riske bağlı olarak seriye devam etmenizi yada durdurmanızı söyleyecektir. Kuduz ölümcül bir hastalıktır ve bu nedenle tedavi olmamanın sonuçları çok ciddi olabilir. Bununla birlikte yarasa kuduz konusunda; yarasaların sağlıklı bir eko sistemin önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Yarasalar çok yaralı yaratıklardır. Sivrisinek gibi gece uçan böcekleri avlarlar, tohumları dağıtmaya yardım ederler, bitkileri tozlaştırırlar.
]]>
Kuduz Aşısı Zararları https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-zararlari.html Thu, 15 Nov 2018 18:51:41 +0000 Kuduz aşısı zararları, kuduz olan hayvanların ısırması ile meydana gelen hastalığı önlemek için yapılan aşılara verilen isimdir. Kuduz virüsü sadece ısırma ile insana geçmez. Bu virüs hasta olan hayvanın tükürüğün Kuduz aşısı zararları, kuduz olan hayvanların ısırması ile meydana gelen hastalığı önlemek için yapılan aşılara verilen isimdir. Kuduz virüsü sadece ısırma ile insana geçmez. Bu virüs hasta olan hayvanın tükürüğünün göze, ağza veya vücutta meydana gelmiş olan yaralara bulaşması ile de oluşabilmektedir. Ancak kuduz virüsü genellikle ısırma yolu ile meydana gelmektedir. Hayvan ısırmalarında kuduza engel olabilmek için bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu tür yöntemlerin en başında ısırığın meydana gelmiş olduğu bölgeyi bol sabun ile yıkamak gelmektedir. Bunun yanı sıra virüsün vücutta yayılmasını engellemek için ayda beş doz olmak üzere immünglobulin uygulanmaktadır. Virüsün yayılmasını engellemek amacı ile uygulanan ilk doz kuduz olan hayvanın ısırmasından hemen sonra yapılmaktadır. Diğer aşılar ise ayın belli günleri arasında yapılmaktadır. Kuduz aşıları kolda bulunan kasların içine uygulanmaktadır. 

Kuduz aşısı zararları
 • Kuduz aşısı zararları genellikle ağız bölgesinde kızarıklığa neden olabilmektedir. Bu tür durumların oluşması ile birlikte beslenmede bir takım zorluklar yaşanabilir. 
 • Aşınını zararlarından biri de kaslarda meydana gelen ağrılardır. Hareket ederken kaslarda ağrıları oluşabileceği gibi hareketsiz bir halde iken de bu tür ağrılar meydana gelebilir. 
 • Bunun yanı sıra kuduz aşısı ile birlikte kas ağrıları ve mide ağrıları oluşabilmektedir. Bu tür ağrılar bireye oldukça büyük rahatsızlık verir. Ayrıca mide ağrısı iştah kayıplarına da neden olabilmektedir. İştah kaybı ile beraber bireyde kilo kayıpları meydana gelebilir. 
 • Kuduz aşısının zararları arasında baş ağrısı ve mide bulantısı da bulunmaktadır. Baş ağrısı bazı durumlarda şiddetli bir biçimde meydana gelebilmektedir. Mide bulantısı ise ara ara oluşabilmektedir.
 • Aşının zararlarından biri de yorgunluk hissi oluşumudur. Birey sürekli olarak kendini yorgun ve huzursuz hisseder. 
Kuduz aşısı zararları arasında nadiren de olsa ateş görülebilmektedir. Bu tür durumların kısa bir süre sonra kendiliğinden geçmektedir. Kuduz aşısından sonra beklenmeyen durumlar meydana geldiğinde zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekmektedir. Kuduz virüsüne yakalanmamak için kuduz olma ihtimali yüksek olan sokak hayvanlarından korunmak gerekmektedir. Bu tür hastalıklar genellikle köpek ve kedilerde oluşmaktadır. Kuduz olan hayvanların ısırığına maruz kalınması durumundan zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekmektedir. Hastalığın tedavisinin yapılması için doktorlar en etkili yöntemleri uygulamaktadır. Ayrıca doktorlar tarafından verilen ilaçların düzenli ve dengeli bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Düzenli bir biçimde kullanılan ilaçlar kuduz hastalığının kısa bir süre içerisinde tedavisini yapmaktadır. 
]]>
Kuduz Testi https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-testi.html Fri, 16 Nov 2018 18:50:50 +0000 Kuduz testi, için bireylerin bu hususta kuduz adlı virüse yakalanmış olması ve bunu belirti bulgu yollarıyla vücudunda hissetmesi gerekmektedir. Daha sonrasında uzman hekim tarafından isteminde bulunarak has
Kuduz testi, için bireylerin bu hususta kuduz adlı virüse yakalanmış olması ve bunu belirti bulgu yollarıyla vücudunda hissetmesi gerekmektedir. Daha sonrasında uzman hekim tarafından isteminde bulunarak hastane ortamında yapıldıktan sonra laboratuvar ortamında incelenir ve  bireyin kuduz olup olmadığı konusunda bize yardımcı olmaktadır. Öncelikle kuduz hayvanlardan bulaşan bir hastalıktır. Hayvanlardan bulaşmasının yanı sıra bulaşıcı bir hastalık olduğu için hasta bireylerden iyileşinceye dek uzak durulması gerekmektedir. Bu durumda kuduz olan bireyin beslenmesi de her zaman ki gibi dikkat etmesi gerekmektedir. Normal yaşantısında nasıl besleniyor ise o şekilde devam etmelidir çünkü kuduzun beslenme üzerinde bir etkisi yoktur. Lakin bu hususta almış olduğu vitaminler kuduz hastalığının belirtisi olan halsizliğin geçmesini sağlayabilir. 

Kuduz testi için belirtileri ve bulgular 

Bireyin kuduz testini yaptırabilmesi için öncelikle kuduz olduğundan şüphe duyması gerekmektedir. Kuduz rahatsızlığı farklı yaş ve gruplarda değişik belirti ve bulgular gösterebilse de aslında çoğu belirti ve bulgular sabittir kuduz hastalığı için ateş, yüksek nabız(taşikardi), bulantı kusma, halsizlik ve %50 oranla yara yerinde parantezi ve ağrı görülebilir. Kuduz hastalığı son derece  bulaşıcı bir hastalık olduğu için yakınlarınızda gördüğünüz zaman derhal bir uzman hekime görünmenizde fayda var. Ancak bu belirtiler kişiden kişiye yaşa ve hatta cinsiyete göre belirtilerin şiddeti ve sıklığı değişiklik gösterebilir. Kuduzun tedavisi konusunda genellikle tedavi edilebilir ama öldürücü etkisinin de unutulmaması gerekmektedir

Kuduz hastalığı tedavisinde kuduz testi önemi

Kuduz testi hasta bireye kuduz tanısı konulması açısından çok önemlidir. Kuduz testi için uzman hekimin isteminden sonra kan testi gereklidir. Bu kan testi kuduzun tanı ve takibi için gerekmektedir. Bunlar çoğu zaman kuduz olarak tanımlansa da normal sonuçlar doğurabilir. Bu hususta hasta bireyin geçirmiş olduğu kazadan sonraki ilk 24 saat çok önemlidir. Hasta bireyin belirti ve bulguları dikkatli bir şekilde incelenmeli ve not edilmelidir. Kuduz hastalığı bütün test ve tedavilerden sonra ortalama olarak 30-40 gün arasında iyileşmekle beraber bulaşıcı durumu da ortadan kaldırmaktadır
]]>
Kuduz Nedir https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-nedir.html Fri, 16 Nov 2018 21:24:01 +0000 Kuduz Nedir, kuduz çoğunlukla hayvanlarda ortaya çıkan virüs kaynaklı olan bir hastalık çeşididir. Kuduz olan hayvanların ısırması, yalaması yahut seyrek şekilde tırmalaması sonucunda bulaşan salyalar sebebi ile insanlara kol Kuduz Nedir, kuduz çoğunlukla hayvanlarda ortaya çıkan virüs kaynaklı olan bir hastalık çeşididir. Kuduz olan hayvanların ısırması, yalaması yahut seyrek şekilde tırmalaması sonucunda bulaşan salyalar sebebi ile insanlara kolaylıkla bulaşmaktadır. Sinir sisteminde özellikle kendisine özgü olan belirtileri ile kendisini gösteren kuduz hastalığı, ölüm vakaları ile sonuçlanabilmektedir. Günümüzde kuduz hastalığı en çok üstünde durulan hastalık çeşitlerinden bir tanesidir. Kuduz aşısının yaygınlaşmasına rağmen dünya üzerinde her sene 12 binden fazla insan maalesef kuduz hastalığından hayatını kaybetmektedir. 

Kuduz Nedenleri

Kuduz hastalığı genellikle virüse bağlı olarak meydana gelmektedir. Kuduz hastalığının virüsü özellikle düşük sıcaklıklara dirençli olmasından dolayı ısı yolu ile kesinlikle etkisiz hale getirilemez. Kuduz virüsü mor ötesi ışınlara çok duyarlıdır. Kuduz virüsü bütün memelilerde bu hastalığa yol açabilmektedir. Kuduz virüsü taşıyan hayvanın tırmalaması ya da ısırması esnasında meydana gelen yaradan insan vücuduna girmesi ile hastalık kolayca bulaşır. Kuduz virüsü bazen sağlam olan mukozadan bile vücuda kolaylıkla girebilir. Kuduz virüsü kişiye bulaştıktan sonra 14 gün süresince vücuda girdiği yerde sabit kalır, ancak miktarı çok azalır. Bu durum özellikle kuduz virüsü için gizlenme dönemidir, kesinlikle virüse rastlanılmaz. Ancak daha sonra virüs kendisini göstererek ortaya çıkar. Kuduz hastalığının ilerlemesi ile bu virüs sinir sistemine gizli şekilde ulaşmayı başarır. Fakat kuduz virüsünün vücutta çevresel sinirler yolu ya da kan yolu ile mi, yayıldığı bilinmemektedir. 

Kuduz Bulaşma Yolları

Kuduz özellikle hayvan hastalığıdır ve insanlara çok seyrek olarak bulaşmaktadır. Kuduz hastalığının insanlara bulaşma yolu genellikle köpeklerden kaynaklanmaktadır. Kuduz belirtisi göstermeyen klinik bakımdan salıklı olan köpekler, tükürük yolu ile kuduz virüsünü bulaştırmaktadır. Fakat kuduz hastalığı farklı yollar ile bulaşabilir, ancak en yaygın ısırma ya da yaralı olan ciltten yalaması esnasında tükürük yoluyla virüsü bulaştırmaktadır. 

Kuduz Nasıl Yayılır

Kuduz hastalığının oldukça değişken kuluçka dönemi bulunmaktadır. Takriben 3-6 hafta arasında olan bu süreç, olguların büyümesi ile 15 gün-4 ay arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak virüsün kuluçka dönemi yıllarca uzun süreli olarak da gözlenmiştir. Kuduz hastalığı yayıldıktan 6-7 ay sonrasında seyrek olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü virüsün kuluçka dönemi farklı etmenlere bağlı olmaktadır. Yetişkinlere nazaran çocuklarda kuduz hastalığının belirtileri daha erken ortaya çıkmaktadır. Kuduz virüsü bazen huzursuzluk, yüksek ateş, karıncalanma ve duyu yitimi gibi bazı belirtiler göstermektedir. Ayrıca kuduz hastalığı bulaştığı zaman ortaya çıkan belirtiler kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bazen kişide morarma, kasılma ve titreme şeklinde kuduz hastalığı belirti göstermektedir. Kuduz hastalığının yayılımı kuluçka döneminden sonra 6 hafta-4 yıl arasında değişkenlik gösterir. 

Kuduz Tedavisi 

Bu hastalığın tedavisindeki esas amaç hastaya kas gevşeticiler verilerek yatışmasını sağlamaktır. Hiperimmün serum ile birlikte hastanın soluk borusunun delinmesi kontrollü şekilde yapay solunum tedavisi denemiştir. Fakat bu yöntem çoğunlukla hastanın yaşamını biraz daha uzatılabilmiştir. Bu tedavi şekli ile insanlar sadece 15 ile 20 gün yaşamaları sağlanmıştır. 
]]>
Kuduz Aşısı Yan Etkileri https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-yan-etkileri.html Sat, 17 Nov 2018 10:12:47 +0000 Kuduz Aşısının Yan Etkileri, kuduz virüsü genellikle kuduz olan hayvanın ısırması yoluyla bulaşmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte kuduz mikrobu insanlara, hasta hayvanların tükürüğünün insanların gözüne, burun ve ağz Kuduz Aşısının Yan Etkileri, kuduz virüsü genellikle kuduz olan hayvanın ısırması yoluyla bulaşmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte kuduz mikrobu insanlara, hasta hayvanların tükürüğünün insanların gözüne, burun ve ağzına veya yaraya bulaşması yoluyla da geçebilir. Isırmalar dışında bir yolla kuduz bulaşması çok az görülen durumlardır. Isırık, deride tahriş, sıyrık, açık yaralar yada mukozaların kuduz hayvanın tükürüğü veya mikrobu taşıyan diğer ateryallerinin teması sonucu oluşmaktadır. 

Kuduz Enfeksiyonunun Oluşmasını Önlemenin Yolları

Kuduz aşısı yan etkileri oluşumunu, önlemenin en iyi yollarından birisi de yaranın bol su ve sabunla yıkanmasıdır. Isırıklar sonrasında bir doz immünglobulin ve 28 gün içerisinde uygun koşulların sağlanması durumunda toplam 5 doz olmak üzere kuduz aşısı uygulanmalıdır. İlk doz kuduz aşısı yaralanması sonrasında mümkün olan en kısa süre zarfı içerisinde uygulanması gereklidir. Aşının ilk dozunun uygulandığı gün 0. gün olarak kabul edilir. Takip eden dozlar 3, 7, 14 ve 28. günlerde uygulanması gerekir. Kuduz aşıları koldan kas içerisine uygulanır.

Kuduz Aşısının Yan Etkileri

Nadiren baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı kas ağrısı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Kuduz aşısı enjeksiyonu sonrası bölgesel ağrı ve düşük derecede ağrı görülebilir.
 • Kızarıklık: Kuduz aşısı yapıldıktan sonra, aşıya reaksiyon gösterildiği taktirde oluşmaktadır. Sağlıklı bir ortamda kuduz aşısı yapıldığına dikkat edilmelidir. Mikrop kapma sonucunda da meydana gelebilir.
 • Şişlik: Aşıyı yapan doktorun yanlış yere iğne yapması yada aşı olan kişinin, iğne yapılma esnasında ters bir hareketi sonucu iğnenin iyi yapılamaması durumunda oluşur.
 • Kaşınma: Kuduz aşısı olan birinin, demire veya aşının içinde bulundurduğu bileşenler yüzünden, alerjisi göz ardı edilerek yapıldığı taktirde en çok meydana gelen durumlardan birisidir.
 • Kusma veya İshal: Kuduz aşısının içinde bulundurduğu bileşenlerin bünyeye fazla dozda gelişi sonucu en çok görülen yan etkilerden biridir. Aşı olan birinin bünyesi kaldırmadığı taktirde sıkça görülür.
 • Havale nöbetleri: Kuduz aşısının en ağır yan etkilerinden biridir. Kuduz aşısı diğer aşılardan daha etki alanı fazla olduğu için bazı insanların bünyesi kuduz aşını kaldıramıyor. O hastaların doktor gözetimi altında kalmaları gerekmektedir. Aksi halde ölüm gibi kötü sonuçlar doğurabilir.
 • Gözde Kayma Oluşumu: Kuduz aşısı olduktan sonra odaklanma gibi başlıca problemlerde meydana gelmektedir. Bu genellikle Halsizlikten sonra meydana gelen bir durumdur.
 • Görme Veya İşitme Duyusu Kaybı: Bu olay genellikle nadir görülen durumlardandır. Genellikle geçici durumdadırlar. Geçmediği takdirde acilen bir uzman gözetimi altına alınması gereklidir.
 • Kurdeşen: Vücudun çeşitli maddelere gösterdiği alerjik reaksiyon ve stresten kaynaklanan duruma denir. Kuduz aşısı sonrası sıkça görülen kurdeşen için bilinçsizce kullanılan ilaçlar daha da artıracaktır.
 • Aşırı Uyku Hali: Kuduz aşısının içinde bulundurduğu bileşenler sayesinde vücuda ağır gelmesi sonucu oluşmaktadır. dikkat edilmesi gereken durumların başındadır. Uyku halindeyken nöbetler geçirilebilir.
]]>
Kuduz İğnesi https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-ignesi.html Sat, 17 Nov 2018 16:04:03 +0000 Kuduz İğnesi, Rhabdobvirüs adında bir virüs bulaştığı hayvanların insanları ısırması sonucu kuduz adı verilen hastalık ortaya çıkmaktadır. Hayvan ısırmalarında kuduz hastalığı olabileceğinden zaman kaybetmeden bir sa Kuduz İğnesi, Rhabdobvirüs adında bir virüs bulaştığı hayvanların insanları ısırması sonucu kuduz adı verilen hastalık ortaya çıkmaktadır. Hayvan ısırmalarında kuduz hastalığı olabileceğinden zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna giderek muayene ve tedavi olmalıyız. Yüksek ihtimal sağlık kurumu zaman kaybetmeden kuduz iğnesi yapacaktır ilk önlem olarak. 

Kuduz İğnesi (aşısı) Nedir 
İki farklı kuduz iğnesi vardır. Bunlar hdcv ile radivac'tır. Bu kuduz iğneleri hayvan ısırması sonucu sıra ile hasta veya hastalık şüphesi taşıyan kişiye yapılır. 

Kuduz iğnesi nasıl temin edilir ve nasıl kullanılır
Kuduz iğnesi eczane veya farklı bir yerde satılmaz. Sadece hastahanelerde bulunur. Toplam 5 adet kuduz iğnesi yapılır ısırılan kişiye. Kuduz iğnesi hayvan tarafında ısırıldıktan sonra ilk gün, üçüncü gün, yedinci gün, ön dördüncü gün ve yirmi sekizinci gün yapılır hasta veya hastalık şüphesi taşıyan kişiye. Kuduz iğnesi kalçadan yapılmaz. Nedeni ise kalçadan vücuda ilaç yayılana kadar etkisini kaybediyor. 
Hayvan ısırması mağduru bir çocuk ise uyluk bölgesinden (kas içerisine) kuduz iğnesi yapılır.

İkinci veya üçüncü defa hayvan ısırması yaşadım yine kuduz iğnesi yapmam gerekir mi
Bir defa kuduz iğnesi yapıldıktan sonra tekrar hayvan ısırması yaşarsanız  tekrar iğne yapmaya gerek yoktur. Çünkü uygulanan tedavi ömür boyu sizi korur.

Kuduz iğnesi oldum diğer ilaçlarımı içebilir miyim
Kuduz iğnesi yapıldıktan sonra düzenli kullanmanız gereken ilaçlarınız varsa doktorunuzdan bu konuda bilgi almanız gerekir. Alkol vb. içecekler veya ağır ilaçlarınız varsa kullanmamalısınız. Ancak bunu yaparken doktorunuzdan kesinlikle bilgi almanız gerekiyor. 

Kuduz iğnesi yan etkileri nelerdir 

İğne yapılan bölgede bazı etkiler görünebilir. Bunlar,
 • Şişlik oluşması
 • Deride kızarıklık 
 • İğne yapılan bölgede ağrı 
 • Kaşıntı
]]>
Kuduz Aşısı Nerden Yapılır https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-nerden-yapilir.html Sun, 18 Nov 2018 15:35:15 +0000 Kuduz Aşısı Nerden Yapılır, Kuduz aşısı koldan yapılan bir aşılamadır. Kalçadan yapılması halinde aşı vücuda dağılana kadar etkisini kaybedeceği için herhangi bir olumlu sonuç vermez ve hastalık bulaşmışsa giderek k Kuduz Aşısı Nerden Yapılır, Kuduz aşısı koldan yapılan bir aşılamadır. Kalçadan yapılması halinde aşı vücuda dağılana kadar etkisini kaybedeceği için herhangi bir olumlu sonuç vermez ve hastalık bulaşmışsa giderek kötü bir hal almaya başlar. 

Kuduz aşısı etkenleri nelerdir 

Kuduz aşıları insan hücrelerinde elde edilen virüslerden yapılmaktadır. Eski aşılar direnç bakımından zayıf ve yan etki bakımından çok fazla yan etkiye sahiplerdi. Ancak günümüzde insan hücrelerinden elde edilen virüslerle yapılan aşıların yan etkileri çok azdır. Bu yan etkiler ise kusma, baş dönmesi, iğne yapılan bölgede şişlik ve kızarıklık benzeri durumlardır. 

Kuduz aşısına nerden yapılır sorusunu yanıtladık. Peki kuduz virüsü vücudumuza ne yapar

Kuduz virüsü ısırılan alandan sinirlere ve buradan beyine ulaşır öncelikle. Beyine ulaşan kuduz virüsü beyinde çoğalmaya başlar.

Köpek ısırdı ancak sağlık kurumuna gitmeden bir ay geçti halen sağlıklıyım 

Isırılan alanın beyine olan mesafesi çok önemlidir. Mesafenin yakınlığı yada kısalığı bu virüsün beyine ulaşması ve üremesi için hayati önem taşır. Eğer bacağınızdan ısırıldıysanız kimi zaman 1 yıla kadar virüs beyine ulaşmaya çalışır ve sonunda ulaşır. 
Eğer omuz veya koldan ısırıldıysanız 1-5 gün içerisinde virüs beyine ulaşıp üremeye başlar. Siz 1 ay geçti daha bir şey olmaz diye düşünürken aslında virüs daha kuluçka döneminde olup size ölümcül bir savaş açmak için hazırlanıyordur.

Kuduz aşısını nereden temin edebilirim  

Kuduz aşısı nerden yapılır, sorusuna baktığımızda aşı kelimesi geçtiği için sağlık kurumu harici temin edilemeyeceğini anlıyoruz aslında. Kuduz aşısını herhangi bir eczane yada veterinerden para ile satın alamazsınız. Sizi bir hayvan ısırdı ve kuduz ihtimali varsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruma gitmeli ve kontrollü bir şekilde sağlık kurumunda kuduz aşısı yapılmalıdır. 

Kuduz hastalığı hangi hayvanlarda bulunur 

Kuduz aşısı nerden yapılır, Bunu sadece insanlar için yanıtladık. Yanıtımız sadece insanlar için geçerlidir. Ancak hastalığın temeli hayvanlardır. Kuduz hastalığı genelde doğada yaşayan hayvanlarda görünen bir hastalıktır ancak insanların arasında yaşayan evcil veya evsiz hayvanlara temasları halinde hastalık insanlara ulaşır. Başlıca kuduz hastalığı taşıyan hayvanlar;
 • Domuz
 • Ayı
 • Çakal
 • Kurt
 • Yarasa
 • Sırtlan
 • Tilki 
 • Amerika'da bulunan bir yarasa türü
 • Yılan gibi soğuk kanlı hayvanlarda bu hastalık bulunmaz.
Kuduz bir hayvanı nasıl anlarım Acaba evcil hayvanım da kuduz mu 
 • Bir hayvanın kuduz olmasının belli başlı bazı özellikleri vardır ve bunları rahatlıkla anlayabiliriz 
 • Hayvanın ağzında çok fazla salya görünür
 • Denge sorunları yaşarlar
 • Felç geçirirler ve yüzlerinden rahatlıkla anlayabiliriz
 • Gözlerinde sanki şaşılık var gibi görünür
 • Göz bebekleri orantısı şekilde değişir
 • Korkak olurlar
 • Hayvan evcil ise birden evden kaçabilir ve geri dönmez
 • Sahibine saldırma eğilimi gösterir ve hatta sahibine saldırıp ısırır
 • ilk zamanlar sürekli su içer hayvan
 • Sürekli idrarını yapar
 • Hastalık ilerledikçe sudan korkmaya başlarlar.
]]>
Kuduz Hayvan https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-hayvan.html Mon, 19 Nov 2018 08:16:13 +0000 Kuduz hayvan, Kuduz hastalığı canlıların sinir sistemini yerleşerek buradaki dokuların iltihaplanmasına ve canlının kısa sürede ölümüne neden olan bir hastalıktır. Kuduz hayvan, tarafından ısırgan kişiler hastalı Kuduz hayvan, Kuduz hastalığı canlıların sinir sistemini yerleşerek buradaki dokuların iltihaplanmasına ve canlının kısa sürede ölümüne neden olan bir hastalıktır. Kuduz hayvan, tarafından ısırgan kişiler hastalığa yakalanmış olur. Fare, sincap ve diğer kemirgen hayvanlar, tavşan tarafından ısırılan kişiler genelde kuduz olduğunu zannedip şüphe içine düşerler fakat kemirgen hayvanlarda kuduz rahatsızlığı bulunmaz. Kuduz rahatsızlığı kedi, köpek, ayı, yarasa, kokarca, yaban tilkisi, kurt, eşek, inek, keçi, koyun gibi hayvanlar arasında görülür.

Kuduz hayvan nasıl anlaşılır
 • Hayvanların davranışlarında fark edilir değişiklikler gözükür. Çok sakin ve sessiz gözüken bir hayvan tam tersi bir duruma dönüşebilir.
 • Isırma eğilimi oluşur. Kendi kendine havayı ısırıyormuş gibi hareketler yapar.
 • Kuduz hayvan ışığa ve su ya karsı çok duyarlı hale gelir. Işığa bakamaz ve kesinlikle su içmek istemez, korkar hale gelir.
 • Yemek alışkanlıkları değiştir. Çok fazla yemek yiyemez etrafta gördüğü alakasız herhangi bir şeyi yeme isteği oluşabilir. Mesela masaları kemirme, sokaktaki otları yeme gibi.
 • Aşırı derecede idrara çıkar.
 • Karanlık, kuytu, loş ve susuz olmayan ortamlarda dolaşmayı severler.
 • En uysal ve itaatkar hayvan bile Genelde bu durumda sahibini kesinlikle dinlemez. Sürekli başıboş dolaşma isteği oluşur ve sürekli hayvanda bir yakınma gözükür. Gereksiz miyavlama yada havlama gibi.
 • Kuduz hayvan da salya akıntısı yutkunma güçlüğü ve ciddi kasılmalar meydana gelir.
Kuduz hayvan tedavisi nasıl olur

Hayvanlarda kuduz rahatsızlığı görüldükten sonra genelde ötenazi uygulanır. Bunun nedeni insanlara bu rahatsızlığı bulaştırmaması ve hayvan da yaşanan gereksiz acıyı önlemektir. Kuduz hastalığı hayvanlardan insanlara geçebilen bir rahatsızlıktır. Bu yüzden hayvan da görüşülen en ufak bir değişim konusunda kişiler duyarlı olmalı ve böyle bir durum fark ettikleri zaman en yakın veterinere başvurması gerekir. 
]]>
Kuduz Aşısı Nasıl Yapılır https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-nasil-yapilir.html Mon, 19 Nov 2018 13:42:54 +0000 Kuduz aşısı nasıl yapılır, Kuduz genellikle bir hayvanın insanları ısırması durumunda bulaşan virüslerle hastalığın meydana gelmesidir. Bundan dolayı hayvan ısırmalarında kuduz riski yüksek olduğu için ilk yapılması ge Kuduz aşısı nasıl yapılır, Kuduz genellikle bir hayvanın insanları ısırması durumunda bulaşan virüslerle hastalığın meydana gelmesidir. Bundan dolayı hayvan ısırmalarında kuduz riski yüksek olduğu için ilk yapılması gereken durumlardan birisi hastaneye giderek acilen kuduz aşısı yapılmalıdır. Günümüzde iki çeşit kuduz aşısı bulunmamaktadır. Bunlardan biri radivac biri de hdcv ismindedir. Bilinen bu kuduz aşıları kişilere belirli zamanlarda yapılmaktadır ve böylece virüsün kolaylıkla yok olmasını sağlamaktadır. Bu aşıyı hayvan ısırdığı zaman uygulayınca hastalığın kaybolmasını sağlar. Ancak kuduz aşısı ömür boyu kalıcı olmayıp tekrar bir hayvan ısırmasında tekrar aşı yapılmalıdır. Kuduz aşısı genellikle yan etki oluşturmamaktadır. Ancak oldukça hassas kişilerde bazen de tam etkiler gözlemlenebilir. Genellikle aşının yapıldığı yerlerde şişlik, ağrı, kaşınma gibi durumlar meydana gelebilir. Birde bazen kusma, baş ağrısı ve karın ağrısı şeklinde gözlemlenebilir.

Kuduz aşısı nasıl yapılır

Kuduz aşısı nasıl yapılır dediğimizde pek çok uzman belirli periyotlarda bahsetmektedir. Yani bu aşı düşünülen gibi tek kullanımlık olmayıp bir kaç uygulama yapılmaktadır. Kuduz aşısı ilk gün daha sonra üçüncü gün, yedi, on dört ve yirmi sekizinci günlerde yapılmaktadır. Yani tek doz ile kalınmayıp beş doz uygulanmaktadır. Yaşı ilerleyen kişilerde omzun en üstüne yapılmaktadır ancak çocuklarda kas içine uygulanır. Kalçaya yapılması imkansızdır çünkü vücuda dağılana kadar etkisini kaybedecektir. Aşılama kurallara uyulduğu zaman kesin bir çözüm sağlamaktadır. Böylece kuduz yüzünden meydana gelebilecek ölümlerin önüne geçmektedir.
]]>
Kuduz Aşısı Sonrası https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-sonrasi.html Tue, 20 Nov 2018 11:34:42 +0000 Kuduz Aşısı Sonrası, kuduz virüsü ısırılan bölgeye göre değişen farklılıklar gösteren kuluçka dönemlerine sahiptir. Eğer hasta boyun ve baş bölgesine yakın bir yerden ısırılmışsa daha çabuk hastalık belirtileri ort Kuduz Aşısı Sonrası, kuduz virüsü ısırılan bölgeye göre değişen farklılıklar gösteren kuluçka dönemlerine sahiptir. Eğer hasta boyun ve baş bölgesine yakın bir yerden ısırılmışsa daha çabuk hastalık belirtileri ortaya çıkarken, bacaklar ve ayaklar gibi beyne uzak bölgelerden ısırıldığı zaman daha uzun kuluçka dönemleri yaşanmaktadır. Fakat genel olarak kuluçka dönemi 40 gün olarak kabul edilerek ona göre müdahaleler söz konusudur. Kuduz virüsü merkezi sinir sistemini tutan bir hastalık olup, ölümcül sonuçları vardır. Kuduz aşısı iki çeşittir. Bunlar kişilere belirli aralıklarla yapılarak, kuduz virüsünün yok edilmesi planlanır. Bu aşılar hastanede yapılır ve ısırığın olduğu ilk gün, 3-7-14 ve 21. günlerinde yapılmak üzere 5 doz şeklinde uygulanan bir aşıdır. Kuduz aşısı çocuklarda uyluk bölgesine, yetişkinlerde ise omuz başına uygulanmaktadır. Kuduz aşıları ömür boyu koruma sağlamayan aşılardan değildir.

Kuduz Aşısı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Hastalar kuduz aşısı yaptırdıktan bir veya iki gün sonrasına kadar, uyuşturucu madde, alkol veya antidepresan ilaçları kullanmaları önerilmez. Hastanın kullandığı başka ilaçların olması durumunda ise doktor tarafından değerlendirme yapılarak, hasta bu konuda yönlendirilecektir.
 • Aşı içinde bulunan albumine bağlı olarak bir takım alerjiler gelişebilir. Kuduz aşılarından sonra hastada aşı yapılan bölgede bir takım rahatsızlıklar, kızarıklıklar, ağrı, şişlik yada kaşıntı gibi reaksiyonlar görülebilmektedir.
 • Yine kuduz aşısı yapılan hastaların %40 lık kısmında kuduz aşısı sonrası günlerde baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kaslarda ağrı gibi şikayetler görülmektedir. 
 • Ayrıca bazı aşılardan sonra özellikle de 2-21. gün içerisinde ürtiker, artralji, artrit, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bu durumların yaşanmasındaki neden vücudun verilen maddeye karşı antikor oluşturmasından kaynaklanan bir durumdur. Hafif yan etkileri nedeniyle tedavi asla kesilmemelidir. Bu yan etkiler bazı antiinflamatuar ve antihistaminiklerle engellenebilmektedir. 
 • Eğer önceden kuduz aşısı olup vücudunda ciddi alerjileri olan kişilere aşılama yapılması gerektiğinde muhakkak doktorun uygun gördüğü bir antihistaminik verilecek ve tedavi bu şekilde birlikte devam edilecektir. Bu gibi durumlarda tedavilerin kararını, kesilip, kesilmemesi konularını muhakkak uzman bir doktorun yapması gerekir.
]]>
Kedi Kuduz Aşısı https://www.kuduz.gen.tr/kedi-kuduz-asisi.html Wed, 21 Nov 2018 11:14:40 +0000 Kedi Kuduz Aşısı, kuduz sıcak kanlı hayvanların genellikle merkezi sinir sistemlerini etkileyen bir hastalıktır. kuduzun bulaşması için kuduz hastalığını taşıyan bir hayvanın salyası ile direkt temas yada hasta hayvan taraf Kedi Kuduz Aşısı, kuduz sıcak kanlı hayvanların genellikle merkezi sinir sistemlerini etkileyen bir hastalıktır. kuduzun bulaşması için kuduz hastalığını taşıyan bir hayvanın salyası ile direkt temas yada hasta hayvan tarafından ısırılması gerekir. Kuduz çok tehlikeli ölümcül sonuçları olan bir hastalıktır. Kedilerin kuduz virüsünü alabilmesi için başka bir hayvan tarafından ısırılması gerekir  Kediler kuduz bulaştırma konusunda en az risk taşıyan hayvanlardır. Kuduz virüsünü bir şekilde dışarıdan alan kediler ilk günlerde durgunluk süresini yaşarlar bu dönemde kediler tepkisiz olurlar her zamanki davranışlarından farklı şekilde davranışlar sergilerler. Kuduz hastalığı akut başlayan beyin zarını etkileyerek devam eden bir hastalıktır. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavisi yoktur. Kuduz virüsü sinir sistemi ile ilerleyip beyin sıvısına ulaşıp oradan da tükürük bezlerine ulaştığında hastalık belirtileri net olarak görülmeye başlanır kediler eğer kuduz bir hayvan tarafından ısırılmış ise aşılanmadan önce belli bir süre izlenir.

Kedi Kuduz Aşısı Nasıl Yapılır

Kedilerde kuduz aşısı, kuduz hastalığının olduğu ülkelerde yılda bir yaptırılması gerekirken, kuduz vakalarının pek fazla görülmediği ülkelerde ise kedilere kuduz aşısı 3 yılda bir yapılmaktadır. Bizim ülkemizde her yıl yapılması uygun görülmüştür, uygulamalarda bu yöndedir. Kedi sevenler ve besleyen kişilerinin kedilerine kuduz aşısı yaptırmaları yasalarımıza göre yasal bir zorunluluktur. Kedilere 3. aydan itibaren aşılanabilir. Doğar doğmaz da kediler kuduz aşısıyla aşılanabilirler ancak 3 ay beklenip sonra yapılmasındaki amaç yavrunun anne sütü almasından kaynaklanır. Anneleri kuduz aşısıyla aşılanmış olan kedilerin yavruları, 3 aya kadar aldıkları anne sütü sayesinde bağışıklık sistemlerini güçlendirerek hastalığa karşı koruyuculuk sağlandığı için doğar doğmaz aşılanmayıp 3 ay süre sonra aşılama yapılır. Kediler aşılamalarından itibaren yaklaşık 1 yıl süre ile bağışıklık kazanırlar. Aşı uygulamaları intramüsküler yollarladır. kedilerde kuduz aşısı 10 günlük gözetim süresi içinde uygulanmaz 10 günlük süre sonunda gözlemlenen kedilerden ölmeyenler, kedi kuduz aşısı yapılabilir.
]]>
Kuduz Aşısı Ne Zaman Yapılır https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-ne-zaman-yapilir.html Thu, 22 Nov 2018 01:23:04 +0000 Kuduz Aşısı Ne Zaman Yapılır, Kuduz hayvanlardan bulaşan ölümcül bir hastalıktır. Hastalığa tam olarak yakalanmadan alınacak emniyet tedbirleri hayat kurtarır. Kuduz aşısı hastalığın önlenmesinde en etkili rolü oynar. K Kuduz Aşısı Ne Zaman Yapılır, Kuduz hayvanlardan bulaşan ölümcül bir hastalıktır. Hastalığa tam olarak yakalanmadan alınacak emniyet tedbirleri hayat kurtarır. Kuduz aşısı hastalığın önlenmesinde en etkili rolü oynar. Kuduz aşısını ilk olarak 1885 yılında Fransızlar bulmuştur. Kuduz hastalığı, tam olarak belirlendikten sonra, belirtileri kesin olarak görüldükten sonra tedavisi mümkün olmamaktadır. Kuduza yakalandıktan sonra bu hastalığın maalesef kurtuluşu yoktur. Dediğimiz gibi tedavisi olmasa dahi engellenebilir. Bunu anlamamız içinde öncelikle kuduz hastalığı nasıl yayılır bunu bilmeliyiz. Hayvan ısırığı sonucu oluşan kuduz virüsü dokulardan çoğalarak sinirlere geçer. Sinirler aracılığı ile bu virüs omurilik ve beyne gider. Beyne ulaşan virüs orada da çoğalır ve hastalık ölümle son bulur. 

Kuduz Aşısı Ne Zaman Yapılmaz
 • Sıçan, fare ve hamster ısırığında kuduz aşısı gerekmez.
 • Tavşan ve tavşan çeşitlerinin ısırması, sincap, kobay ve gergil tarzı hayvanların ısırığında yine kuduz aşısı gerekmez.
 • Kurbağa, kaplumbağa, yılan ve kertenkele gibi soğuk kanlı hayvanların ısırığında yine kuduz aşısı gerekmez.
 • Kümes hayvanları tavuk, horoz, ördek gibi hayvanların ısırığında yine aşı gerekmez.
 • Sağlıklı olduğu bilinen ve aşıları zamanında yapılmış kedi, köpek ısırıkları.
 • Temas olduğu anlaşılan hayvanın son 1 yılda kuduz aşısı varsa yine kuduz aşısı yapılmaz.
Kuduz Aşısı Ne Zaman Yapılır
 • Kuduz aşısı temas halinde olduğumuz hayvanın şüpheli durumda olması halinde beklemeden kuduz aşısı olunmalıdır. Yani kuduz bulaştırma riski büyük olan hayvanlarda 
 • Kuduz hayvanların, örneğin; kedi, köpek gibi hayvanların tırmalaması durumunda. 
 • Çakal, tilki, sansar, kurt, kokarca, ayı, domuz ve gelincik gibi yabani hayvanların tükürüklü veya tükürüksüz temasında kesinlikle kuduz aşısı yapılmalıdır.
 • Kuduz olduğu bilinen kedi, köpek, at, sığır, koyun, keçi ve eşek gibi hayvan ısırıklarında yine kuduz aşısı yapılmalıdır.
 • Pis mağara ortamında yaşayan yarasa tırmalaması ve ısırıklarında yine kuduz aşısı olunmalıdır. 
Kısacası kuduz aşısı, kuduz riski taşıyan tüm hayvanlar ile temasa geçildiğinde kesinlikle olunmalıdır. Böylece kuduz aşısı ne zaman yapılır, ne zaman yapılmaz öğrenmiş olduk.Bu tür vakalarda neler yapacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. Bilinçli bireyler olarak kuduz hakkında bilgi edinip, tedavisi hakkında daha kapsamlı bilgiler ışığında kuduz hastalığı ile savaşmak gerekir. 
]]>
Köpeklerde Kuduz Aşısı Yan Etkileri https://www.kuduz.gen.tr/kopeklerde-kuduz-asisi-yan-etkileri.html Thu, 22 Nov 2018 21:10:29 +0000 Köpeklerde Kuduz Aşısı Yan Etkileri, Çoğu zaman ölümle sonuçlanan, hayvandan insana da geçebilen kuduz hastalığına karşı vurulan kuduz aşısı, hastalığı önlemede %100 etkili olan ancak tehlikeli yan etlilere de sahip bir Köpeklerde Kuduz Aşısı Yan Etkileri, Çoğu zaman ölümle sonuçlanan, hayvandan insana da geçebilen kuduz hastalığına karşı vurulan kuduz aşısı, hastalığı önlemede %100 etkili olan ancak tehlikeli yan etlilere de sahip bir aşıdır. Tek bir aşının etkisi, yapılan araştırmalara göre yedi yıl sürerken ülkemizde kanunen her yıl aşı yapılması zorunluluğu vardır.

Köpeklerde Kuduz Aşısı Yan Etkileri Nelerdir
 • Aşılamadan sonra köpekte görülen ateş normaldir.Genelde aşılamadan sonra vücut aşılama ile gelen zayıflatılmış kuduz virüsüne karşı savunma geliştirdiği için ateş yükselecektir. Ancak normalin üstünde bir ateş söz konusu olduğunda derhal veteriner hekimle irtibata geçilmelidir.
 • Köpeklerde kuduz aşısı yan etkilerinden biri de halsizlik ve iştahsızlıktır. Normalde oldukça hareketli enerjik ve iştahlı olan köpek kuduz aşısı vurulduktan sonra yerinden kalkmak istemez, çoğunlukla sessizce yatmayı tercih eder, oyun oynamak istemez. Bununla beraber iştahı da kesilen köpek aşılamadan önce severek yediği yiyeceklere karşı dahi isteksizdir.Hiç bir şey yemeden öylece saatlerce hatta günlerce yatar.Bu durumla karşılaşan köpek sahiplerinin endişe etmesine gerek yoktur çünkü bu halsizlik ve iştahsızlık da normal bir durumdur.
 • Köpeklerde kuduz aşısı yan etkilerinden en ciddi, hayati tehlike arz eden yan etkisi, aşılama yoluyla köpeğin vücuduna giren yabancı maddeye karşı yani aşıya karşı duyarlılıktır.Aşı vurulmasını takiben yaklaşık 15 dakika veya 2 saat sonra ortaya çıkan bu belirtiler köpeğin yüzünde yada göz etrafında şişlikler şeklinde kendini belli eder. Hayati tehlikeye işaret eden bu bulgularla karşılaşıldığında gecikmeden derhal veteriner hekime başvurulmalıdır. Çünkü gözlemlenebilen şişlikler çok ciddi reaksiyonların belirtileridir, köpeğin hayatı tehlikeye girmiştir.
]]>
Yavru Köpek Isırması Kuduz Yaparmı https://www.kuduz.gen.tr/yavru-kopek-isirmasi-kuduz-yaparmi.html Fri, 23 Nov 2018 17:05:24 +0000 Yavru Köpek Isırması Kuduz Yaparmı; Kuduz hastalığı kişiyi ölüme kadar götürebilen bir hastalık çeşididir. Bu nedenle bu hastalıkta bir an önce teşhis konulup tedavisi uygulanmalıdır. Kuduz virüsü kişinin doğrudan sini Yavru Köpek Isırması Kuduz Yaparmı; Kuduz hastalığı kişiyi ölüme kadar götürebilen bir hastalık çeşididir. Bu nedenle bu hastalıkta bir an önce teşhis konulup tedavisi uygulanmalıdır. Kuduz virüsü kişinin doğrudan sinir sistemini ele geçirerek sinir uçlarından beyine doğru gerçekleşir. Kuduz hastalığında ısıran hayvanın hangi bölgeden ısırdığının önemi büyüktür. Eğer hayvan beyine yakın veya el kısmından ısırdı ise sinir sistemine geçişi ve yayılışı daha hızlıdır. Kuduz hastalığı ilk başlarda hayvan ısırıp ısırmaz ortaya çıkmayabilir. Çünkü kuluçka dönemi bulunur bu dönemden sonra kendini ortaya çıkarır. Bu nedenle köpek ısırır ısırmaz hemen bir doktora başvurmalısınız. Kuduz hastalığı kişiyi komaya bile sokabilir. Bu konumda tedavisi bulunmamaktadır. Kuduz kişinin kaslarında şiddetli kasılmalar gerçekleştirerek nefes darlığı geçirip ölüme neden olur.

Yavru Köpek Isırması Kuduz Yaparmı ve Etkileri; Kişiyi ısıran her köpeğe kuduz demek doğru olmayabilir. Fakat insanlarda kuduz hastalığının görülmesi genellikle köpeklerden geçmektedir. Kuduz hastalığı sadece köpek veya yavru köpekten değil bir çok hayvandan da geçebilir. Bu hayvanlar tilki, yarasa ve kurt gibi canlılar buna örnektir. Eğer sizi köpek veya köpek yavrusu ısırdı ise aşı yaptırmadıysanız belirtileri yüksek ateş, halsizlik ve şiddetli kas ağrıları görülür. Bu belirtiler genel olarak görülür iken bazı kişilerde hiç görülmeyebilir. Bu belirtilerin dışında vücutta şişlik ve kızarıklık da görülebilir. Isıran köpeğin kuduz olup olmadığını anlamak için ısıran köpeğin yaşamına bakılır. Genellikle ısıran kuduz yavru köpek 10 gün içerisinde ölür. Çünkü bu süre boyunca ısıran köpek su içemez, besin yiyemez ve yutkunma işlemini gerçekleştiremezler. Aniden saldırganlaşabilir. ağzından salya yapıları gelebilir. 

Yavru köpeklerden kuduz bulaşıp bulaşmayacağı konusu hakkında kesin bir yargıya varmak doğru değildir. Köpeğiniz eğer  aylıktan küçük ise korkmaya gerek yoktur. Kuduz aşısı yapılmamış olsanız bile yavru köpeğin ısırması sizin kuduz olma riskini taşımaz. Ayrıca yavru köpekler özelikle 2-7 aylık dönemleri arasında diş çıkardığı için dış kaşınması olur, bu diş kaşıntısını da ancak bir nesneyi veya en yakınında bulunan sahibini ısırarak  ortadan kaldırır.Yani yavru köpeğiniz sizi oynarken ısırır ise korkmanızı gerektirecek bir durum yoktur. Fakat genel olarak yavru köpek eğer 7 aydan küçük ise kuduz hastalığını meydana getirme ihtimali oldukça düşüktür.  Eğer ısıran köpek 7 aydan büyük ise bu ihtimal gittikçe artmaktadır. Bu nedenle ihtimaller ne olursa olsun yavru köpek ısırığında bile önlem alınarak kuduz aşısı yaptırılmalı ve kontroller aksatılmamalıdır.
]]>
Kuduz Aşısı https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi.html Fri, 23 Nov 2018 23:47:39 +0000 Kuduz aşısı, hayvan ısırması sonucunda kuduz riskini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır. Hayvanlara rhabdovirüs denilen virüs bulaştıysa, kuduz olma olasılığı yüksektir. Bu hayvanlar tarafından ısırılan kişilerin acil Kuduz aşısı, hayvan ısırması sonucunda kuduz riskini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır. Hayvanlara rhabdovirüs denilen virüs bulaştıysa, kuduz olma olasılığı yüksektir. Bu hayvanlar tarafından ısırılan kişilerin acil olarak kuduz aşısı olmaları gerekir. Virüs hayvan ısırığı yoluyla bulaşır. Nadiren havyan tükürüğü yoluyla da açık yaralardan virüsün bulaştığı belirlenmiştir. Kuduz riskini azaltan yollardan birisi de, hayvan ısırığı sonrasında açık yaraların bol suyla ve sabunla yıkanmasıdır. Ardından bir doz halinde immünglobulin uygulaması ve 28 gün içinde planlamaya uygun şekilde 5 doz halinde kuduz aşısının yapılması gerekir. Yapılacak ilk doz aşının en kısa sürede yapılması çok önemlidir. Kuduz aşısının ilk dozunun yapıldığı gün 0 olarak kabul edilir. Bundan sonra uygulanacak dozlarda 3. günde, 7, 14 ve 28. günde tekrarlanır. 1882 yılında ilk defa Louise Pasteur tarafından bulunan bu aşının üretimi 1885 yılında Emile Roux tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kuduz aşısı koldan ve kas içine enjekte edilerek yapılır. Hdcv ve radivac denilen 2 farklı kuduz aşısı vardır. Aşıların uygulama amacı kuduz virüsünün yol edilmesini hedefler. Çocuklarda uyluk bölgesinde intramüsküler yere yani kas içine enjekte edilir. Erişkinlerde ise, omuz başından yani deltoid yerden kuduz aşısı yapılır. Bu aşı intramüsküler olmasına rağmen asla kalçadan yapılmaz. Bunun nedeni aşının kalçadan yapılmasından sonra vücuda yayılımı sırasında etkisini kaybetmesidir. Kuduz aşısı ülke genelinde hemen her hastanede hastalara ücretsiz olarak uygulanabilir.

Kuduz aşısı koruma süresi ne kadardır

Kuduz aşısı kişinin bir hayvan tarafından ısırılmasından sonra yapılır. Bu sayede hastalığın virüsü yok edilir. Ancak aynı kişiyi yeniden bir hayvan ısırdığında, kuduz aşısının yeniden aynı sürelerde uygulanması gerekir. Çünkü kuduz aşısının devam eden koruyucu etkisi bulunmamaktadır. Kişilerde kuduzdan koruyucu etki yapmaz. Sadece ısırılma sonrası kuduz virüsünün yok edilmesini sağlar.Kuduz aşısının acilen en kısa zamanda yapılması gerekir. Kişiyi ısırana hayvanda kuduz virüsü olursa, hayvan en geç bir hafta içinde ölür. Hayvanda kuduz virüsü olup olmadığını anlamak içinde, beyin ameliyatının yapılması gerekir. Bu yüzden hayvan tarafından ısırılan kişilerin, hayvan kuduz olsa da, olmasa da önlem olarak kuduz aşısı olması tavsiye edilir.

Kuduz aşısı yan etkileri nelerdir

Kuduz aşısı yapıldıktan sonra ortaya çıkan yan etkiler arasında, bölgede ağrı olması, kızarıklık ve şişlik oluşması sayılabilir. Nadiren hastalarda kusma, karın ağrısı, kas ağrısı, baş dönmesi ve baş ağrısı gibi belirtilerde ortaya çıkabilir. Günümüzdeki kuduz aşılarında görülen yan etkiler eskiye göre oldukça azalmıştır. Lokal olarak sadece enjeksiyon yapılan yerde kızarıklık, şişlik, ağrı olabilir. İmmünglobulini yapıldıktan sonra da bölgede hafif ateş ve ağrı olabilir.

Kuduz aşısı olanların dikkat etmesi gerekenler

Kuduz aşısı yapılan kişilerin antidepresan ilaçları kullanmaması gerekir. Eğer bu tür ilaçlar zorunlu olarak kullanılacaksa, doktor gözetiminde olunması gerekir. Bu kısıtlılık alkol kullanımı içinde geçerlidir. Kişilerin kuduz aşısı olduktan sonra alkollü içecek kullanmaması gerekir.
]]>
Kuduz İnek https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-inek.html Sat, 24 Nov 2018 06:07:31 +0000 Kuduz inek; kuduz, çok ciddi ve ölümcül olabilen, bulaşıcı bir virüs rahatsızlığıdır. Tilki, sırtlan, ayı, yara, çakal gibi vahşi memeli hayvanlar ile kedi, köpek, sığır, inek, at ve eşek gibi evcil memeli hayvanlard Kuduz inek; kuduz, çok ciddi ve ölümcül olabilen, bulaşıcı bir virüs rahatsızlığıdır. Tilki, sırtlan, ayı, yara, çakal gibi vahşi memeli hayvanlar ile kedi, köpek, sığır, inek, at ve eşek gibi evcil memeli hayvanlarda görülebilmektedir. Aynı zamanda bu hayvanların bulaştırdığı insanlarda görülmektedir.

Kuduz mikrobu, tükürük ve salya yolu ile bulaşmaktadır. Bu sebeple kuduz rahatsızlığı olan bir hayvanın ısırması, aynı zamanda kedi ve köpeğin patisini yaladıktan sonra tırmalaması, kişinin açık yarasının olması ve bu yarayı kuduz hastası olan bir hayvan tarafından yalanması ile insanlara bulaşmaktadır. Virüs inek vücuduna girdikten sonra ilk olarak kas hücrelerine yerleşir, buradan sinirler yolu ile beyne kadar ulaşır. Kısa zaman sonra virüs beyine yerleşerek, burada çoğalırlar ve göz, tükürük ve deri gibi organlara buradan daha çabuk ulaşırlar. Virüsün vücuda girmesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen zamana kuluçka dönemi adı verilmektedir. Kuluçka dönemini geçiren virüsü durdurmak artık mümkün değildir ve kuduz inek için artık sonuç ölüm ile sonuçlanacaktır. Bu sebeple tedavide mutlaka geç kalınmaması gerekir.

Kuduz ineklerde etkileşim nasıldır;

İneklerde kuluçka süresi 1 veya 3 aydır. En önemli belirtiler arasında kabızlık, ıkınma ve iştahsızlık gibi belirtiler bulunmaktadır. Ayrıca sese karşı reaksiyon göstermektedir. Bu dönemde inekte süt azalması olmaktadır. İlk klinik belirtilerinde 4 veya 5 gün önce sütte, dışkıda, idrarda ve salyada virüs görülebilmektedir. Ayrıca zamanla ışığa karşı hassasiyet oluşmaktadır.

İnekte tüm sinirsel semptomlar bulunmaktadır. Zaman ilerledikçe felç belirtileri artmaktadır. Yutma güçlüğü ve ağız bölgesinde salya artışı görülmektedir. Felç ilk önce arka ayaklarda başlamaktadır. Köpek şeklinde oturma şekli yapar. Aynı zamanda inleyerek agoni haline girer ve sonuç ölüm ile sonuçlanmaktadır.

Hayvanlarda veya kuduz ineklerde çoğunlukla başlangıç belirtileri olarak ilk önce davranış değişiklikleri görülmektedir. Özellikle saldırgan tipi belirtiler ve sinirsel durumlar görülür. Daha sonra ileri safhalarda felçler, beyin iltihabı durumları ve sonunda ölüm ile sonuçlanmaktadır.

Sinirsel semptomlar görüldükten sonra 4 veya 10 gün sonra koma hali gelişir ve koma durumu çok uzun sürer. Sonuç olarak komadan sonra ölüm ile sonuçlanır.

]]>
Kuduz Kedi https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-kedi.html Sat, 24 Nov 2018 21:40:23 +0000 Kuduz kedi köpek, kurt, ayı, eşek,sırtlan, çakal gibi bütün Doğada yaşayan memeli hayvanların hepsinin aşılanması gerekir. Çünkü kuduz hayvanın ısırması sonucunda enfekte olan tükürüğün bütünlüğü bozulmuş olur. K Kuduz kedi köpek, kurt, ayı, eşek,sırtlan, çakal gibi bütün Doğada yaşayan memeli hayvanların hepsinin aşılanması gerekir. Çünkü kuduz hayvanın ısırması sonucunda enfekte olan tükürüğün bütünlüğü bozulmuş olur. Kuduz virüsünü diğer hayvanlara yarasaların bulaştığı sanılmaktadır. Avlanırken karınlarını doyurmaya çalışan yarasalar kuduz virüsünü fare gibi küçük hayvanlara bulaştırmaktadırlar. Ve bu tür küçük hayvanlarla beslenen kurt, çakal, tilki gibi hayvanlar kuduz olurlar. Hayvanların derisi ile veya mukoza yoluyla temas etmiş akut beynin iltihaplanması sonucunda ölümle biten önemli bir virüs çeşididir.

Kuduz kedi belirtileri nelerdir

Kuduz kedi virüsü kapmış fare ile beslenirken kendisine virüs bulaştırmış olur. Kedi kuduz olduktan hemen sonra vücudunda yüksek derecede ısı oluşur. Ve bir süre sonra hayvan ısırıldığı yeri tırmalamaya ve sürekli olarak kaşınmaya başlar. Kedi virüsü kaptıktan kısa bir süre sonra karanlık ve kuytu ortamlarda olmayı tercih eder. Ve bu dönemlerde çok fazla saldırganlaşarak uzun uzun miyavlar ve hırlama şeklinde ses çıkarırlar. Bu hayvanlar ilk ısırıldıkları zamanda çok fazla ürkek olurlar ancak kısa bir süre sonra yabancı cisimlere karşı ilgileri artmaya başlar. Ve hiç alışkın olmadıkları yiyecekleri yeme isteği oluşur. Kuduz kedi ilk ısırıldığı dönemlerde çok fazla su içer ve çok sık idrara çıkar. Kedinin bir süre sonra gözlerinde aşırı derecede kızarıklık ve şişlikler görülür. Ve bu süreçteki kuduz kedinin yutkunması zorlaşacak  ve imkansız bir hal alacaktır. Bundan dolayı kediler hiçbir şey yiyip içemez ve sudan nefret ederler. Bu hayvan yutkunamadığı için nefes almakta bile zorlanır ve ne yazık ki kuduz kedi kısa bir dönem sonra felç geçirerek 7 gün içerisinde feci bir şekilde can verir.

Kuduz Kedi nasıl anlaşılır

Kuduz virüsü olan hayvanların  virüs tükürük bezlerine yerleşerek  insanlar ve hayvanların  ısırılması sonucunda bunlara bulaşır Kuduz kedilerde şiddetli olarak ısırma isteği oluşur. Hatta ısırma isteği o kadar çoğalırki havayı ısırmaya çalışırlar. Kuduz kedi evde beslenen evcil bir hayvan ise bu virüslü süre zarfında sahibini dinlemez ve evi terk eder. Ve normal zamanlarda köpeklerden korkan kediler kuduz virüsünü aldıkları dönemde asla korkmaz ve tam tersine köpeklere saldırırlar. Yılan, balık, kuş ve kertenkele gibi hayvanlar kuduz virüsünü vücutlarında barındırmazlar.

Kuduz hastalığın bulaşma şekli nasıldır 

Kuduz kedilerin virüsü ısırılmakla bulaşır. Veya kuduz hayvanın etinin yemek le bulaşır. Ayrıca hayvanların salyalarının olduğu yere temas ile bulaşır. Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde kesik yada çizik yara olması virüsün size bulaşması için yeterli bir sebeptir. Yada bu hayvanlar tarafından ısırılarak virüs size bulaşır Bu yüzden evde evcil hayvan besleyen kişilerin hayvanlarını belirli dönemler içerisinde mutlaka bir veterinere götürerek kontrollerini yaptırmaları gerekir. Veterinerin uygun gördüğü zamanlarda kedinize belirli aşıları yapılarak kuduz virüsüne yakalanma riskini ortadan kaldırır. Ayrıca saldırganlaşan kuduz kedi veteriner tarafından 10 gün kapalı bir ortamda gözlem altında tutulur Eğerki bu hayvan 10 gün içerisinde ölürse mutlaka o bölge Karantina altına alınır. Çevrenizde kuduz olduğundan şüphelendiğiniz hayvanları mutlaka hayvancılık müdürlüklerine belediyelere veya muhtarlıklara bildirmeniz gerekir.
]]>
Kuduz Aşısı Kaç Gün İçinde Yapılmalı https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-kac-gun-icinde-yapilmali.html Sun, 25 Nov 2018 12:37:04 +0000 Kuduz aşısı kaç gün içinde yapılmalı; kuduz ölümcül bir hastalık olmasına rağmen tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Viral olan hastalıklar arasındadır. Vahşi hayvanların yada evcil hayvanlar Kuduz aşısı kaç gün içinde yapılmalı; kuduz ölümcül bir hastalık olmasına rağmen tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Viral olan hastalıklar arasındadır. Vahşi hayvanların yada evcil hayvanların ısırığı sonucu bulaşır. Kedi, köpek gibi hayvanlardan sıklıkla bulaşır. Özellikle başı boş gezen hayvanlara dikkat etmekte fayda vardır. Kuduz aşısı kaç gün içinde yapılmalı, cevaplamadan önce kuduz ve kuduz aşısı hakkında genel bir bilgi vermekte fayda vardır. Çünkü kuduz hastalığı her ne kadar sıklıkla görülmese de oldukça önemli bir hastalıktır. Kuduz 3 hafta ile 8 hafta arasında kuluçka süresi bulunmaktadır. Her ne kadar bu süre içinde belirtiler beklense de bu süre azalabilir yada artabilmektedir. Kuduz virüsü sinir uçlarından beyne ulaşmayı hedefler. Beyne ne kadar uzak bölgeden temas alırsanız o kadar şanlısınız demektir. Beyne ulaşma süresi o kadar uzamamaktadır.

Kuduz aşısı; kuduz aşısı kaç gün içinde başlanmalı, bunun cevabı oldukça önemlidir. Çünkü aşının etkinliğinin en sağlıklı bir biçimde temaslıya geçmesi için bu gereklidir.. Aksi takdirde yapılan aşının hiç etkisi olmaz. Kuduz aşısı kaç gün içinde başlanmalı diye soracak olursanız bunun cevabı bir an önce olmalıdır. Çünkü kuduz mikrobu diğer hastalıklara oranla biraz daha farklıdır. Zamanında aşı başlanmazsa kuduz mikrobu tüm vücuda yayılır ve kaçınılmaz son gerçekleşir. Kuduzdan korunmak için iki türlü aşı yapılması gerekmektedir. Bunlar;
 • Pasif bağışıklama;  pasif bağışıklama temastan hemen sonra yapılan aşıdır. Buna immunglobulin uygulaması da denilmektedir. Kas içine yapılır. Temastan sonra yedi gün içinde 7. günde dahil olmak üzere yapılmalıdır. Pasif bağışıklama sadece büyük ısırıklarda yapılır. Pasif bağışıklama kuduz aşısı kaç gün içinde yapılmalı derseniz bunu cevabı en geç 7. gün olmalıdır.
 • Aktif bağışıklama; beş doz şeklinde uygulanır. genellikle küçük sıyrıklarda başlanır. Aktif bağışıklama kuduz aşısı kaç gün içinde yapılmalı sorusunun cevabı size gerekliyse ilk 72 saat diyebilirim. Fakat  aktif bağışıklama aşı takvimi şöyledir. Temas günü 0. gün kabul edilerek 0.gün,3.gün,7.gün,14.gün ve 21.gün olarak kas içine uygulanır. Aşılama takvimine tam uyumluluk sağlandığı zaman kuduz mikrobundan %100 şeklinde korumaktadır. Aşılama programlarına temastan hemen sonra başlanmasında fayda vardır. Geç kalmış aşılamaların etkinliği bilinmemektedir.
]]>
Gebelikte Kuduz Aşısı https://www.kuduz.gen.tr/gebelikte-kuduz-asisi.html Sun, 25 Nov 2018 19:46:25 +0000 Gebelikte kuduz aşısı, hastalıklı hayvanın ısırmasıyla bulaşan ve kan yoluyla değilde sinir sistemi yoluyla çok çabuk ilerleyen, merkezi sinir sistemini etkileyerek ölüme götüren bir hastalıktır. Kuluçka döneminin süresi Gebelikte kuduz aşısı, hastalıklı hayvanın ısırmasıyla bulaşan ve kan yoluyla değilde sinir sistemi yoluyla çok çabuk ilerleyen, merkezi sinir sistemini etkileyerek ölüme götüren bir hastalıktır. Kuluçka döneminin süresi hasta hayvanın ısırdığı bölgeye göre değişir. Eğer ısırık baş ve boyun bölgesine yakın olursa çok kısa sürede hastalık kendini gösterecektir. Çünkü beyin sıvısına geçişi çok daha yakın olduğundan çabuk olurken, ayak yada bacak bölgesinden ısırık olmuşsa daha uzun sürede kuduz hastalığının belirtileri ortaya çıkacaktır. 

Gebelikte kuduz aşısı

Normal insanlarda olduğu gibi hamilelerin de herhangi bir kuduz tehlikesi taşıyan hayvanla temas etmesi, ısırılması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna gidip bu durumu doktorlarına belirtilerek tedavi için gerekli işlemleri yaptırmalıdırlar. Hamilelerde canlı aşılar yerine cansız bakterilerden yapılan aşılar kullanılmaktadır. Hamilelik sırasında anne adayına da yapılan kuduz aşısı canlı bir aşı olmadığı için yapılmasında hem anne, hemde bebek açısından hiç bir mahsur yoktur. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar hamilelik sırasında anneye yapılan kuduz aşısının anne ve bebek üzerinde hiç bir olumsuz yönünün olmadığını göstermiştir. Anne adaylarının bir kısmı diğer anne adaylarına nazaran gerek işleri, gerek beslediği hayvanlar yönünden gerekse yaşadıkları bölge ile ilgili olarak kuduz riskini daha fazla taşırlar. Bu durumdaki hamilelere risk gurubu gözüyle bakılır ve herhangi bir ısırma yada temas olmadan da proflaktik olarak aşılanabilirler. Erişkinlerde yapıldığı gibi omuz başlarına uygulanır. Hamilelerde ki kuduz aşısı da diğer kişilerde, çocuklar ve erişkinlerdeki gibidir onlardan bir farklılık göstermez aynı dozda ve aynı uygulamalar yapılır. Hamilelerin, çocukların erişkinlerin kuduz aşısıyla bağışıklık kazanmaları aynı şemayla düzenlenmiştir.
]]>
Kuduz Köpek Nasıl Anlaşılır https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-kopek-nasil-anlasilir.html Mon, 26 Nov 2018 07:01:21 +0000 Kuduz köpek nasıl anlaşılır, Kuduzun içinde bulundurduğu mikroplar beyin sistemini ve sinir sistemini etkiler. Virüs özelliğine sahip olan kuduz kesinlikle antibiyotik ilaçlarla tedavisi mümkün deği Kuduz köpek nasıl anlaşılır, Kuduzun içinde bulundurduğu mikroplar beyin sistemini ve sinir sistemini etkiler. Virüs özelliğine sahip olan kuduz kesinlikle antibiyotik ilaçlarla tedavisi mümkün değildir. Kimi zaman kullanılan ilaçlar kuduz da hiç bir etki etmez. Eğer virüs tamamen vücuda yayılmış ise kuduzun hiç bir tedavisi mümkün değildir. Kuduzun teşhisinin erkenden konulmasının faydası vardır. Kuduz aşısı yaptırılarak virüsün yayılması önlenebilir. Kuduz virüsünün yayılmasını en çok sağlayan hayvan köpektir. Kuduz köpekler virüsü insanlara ancak ısırdıkları zaman bulaştırabilirler. Köpek ısırdığı zaman kuduz belirtileri hemen kendini göstermez öncelikle virüs 1-2 ay kadar kendini saklar ve daha sonra etki etmeye başlar bu arada beyin omuriliğine etki eder. Eğer kuduz için aşı yaptırılmaz ise ölümcül sebeplere yol açabilir. 

Kuduz köpek nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir

 • Köpeklerde kuduz belirtisini ortaya çıkaran ilk izlenim köpeklerin durduk yere huzursuzluk durumudur.
 • Eğer bir köpek sıra dışı davranıyor ve kuytu köşelere çekiliyor, etrafla ilgilenmiyor ve beslenme gıdaları dışında bir şeyler yiyor ise kuduz belirtisi kendini göstermeye başlar.
 • Kuduz köpek ısırdığı zaman ısırdığı yeri kolay kolay bırakmaz ve yarayı kemirir.
 • Kuduz köpekte cinsel istek olduğundan fazla artar.
 • Kuduz belirtilerini taşıyan bir köpek yaşadığı yeri terk eder ve sahibi varsa onu bile bırakarak uzaklara gider.
 • Kuduz olan bir köpek değişik sesler çıkarır uluması, havlaması her şeyi değişir ve bir süre sonra sesinde kısıklıklar meydana gelir.
 • Kuduz virüsünü barındıran köpekler ısırdıkları kişiyi parçalamak isterler.
 • Kuduz köpeğin ifadeleri değişiklik gösterir.
 • Kuduz köpeklerin gözlerinde değişiklikler saptanır. Gözler küçülür ve şaşkınlık ifadesi seyreder.
 • Kuduz köpeklerde salya olduğundan daha fazla olur.
 • Kuduz köpekte son zamanlara doğru felç meydana gelebilir.
 • Kuduz virüsünü barındıran köpek son zamanlarda sendeleyerek yürümeye başlar.

Kuduz virüsünden kurtulmak için köpeklere düzenli olarak yılda bir kere aşıları yapılmalıdır. Sahipli köpeklerin sahipleri tarafından yıllık bakımları yaptırılmalıdır. Sokaklarda başı boş gezen köpekler için ise yetkili olan kişilerin bu köpeklerin bakımını sağlamalıdırlar.

]]>
Köpek Kuduz Aşısı https://www.kuduz.gen.tr/kopek-kuduz-asisi.html Mon, 26 Nov 2018 21:14:29 +0000 Köpek kuduz aşısı; Kuduz zamanında önlem alınmazsa tedavisi olmayan insanı akut beyin iltihabı sonucu ölüme götüren bir hastalıktır. Çakal, tilki, kokarca gibi vahşi hayvanlardan geçtiği gibi kedi, köpek, inek gibi evcil ha Köpek kuduz aşısı; Kuduz zamanında önlem alınmazsa tedavisi olmayan insanı akut beyin iltihabı sonucu ölüme götüren bir hastalıktır. Çakal, tilki, kokarca gibi vahşi hayvanlardan geçtiği gibi kedi, köpek, inek gibi evcil hayvanlardan da bulaşabilir. Düşünüldüğünün aksine fare gibi kemirgen hayvanlar taşıyıcı değildir. Kuduz mikrobunu taşıyan hayvanın ısırması ile hastalığın kişide ortaya çıkması arasında geçen süreye kuluçka süresi denir. Bu süre insanda 2 ile 8 hafta arasında değişir. Hayvan tarafından ısırılan bir insan eğer yara beyine yakın bir yerdeyse hemen, değilse de en fazla 72 saat içerisinde tedavi olmak zorundadır. Şüpheli hayvan tarafından ısırılan kişinin yarası mutlaka sabunlu ve ya deterjanlı suyla anında yıkanmalıdır. Basit gibi görünse de bu riski önemli ölçüde azaltan bir durumdur (%90). Isıran hayvan mümkünse karantinaya alınmalı ve 10 gün gözlenmelidir. Eğer 10 gün içerisinde ölürse kuduz hastalığı kesindir ve olay yeri etrafı da karantina bölgesi ilan edilmelidir.

Köpek kuduz aşısı nedir nasıl uygulanır;

Koldan kasa şırınga işe yapılır. 0. gün, 3.gün, 7. gün, 14. gün ve 28. gün olmak üzere 5 doz aşı yapılır. Aşılar düzenli yapıldığı taktirde başarı şansı %100 dür. Aşı olarak sinirlere etkisi olmayan bağışıklığı artırıcı 2 çeşit aşı ülkemizde kullanılmaktadır. HDCV ve VERO kullanılan 2 aşının isimleridir. Birbirlerinin alternatifleridirler. Aşılamaya biriyle başlayıp zorunluluk halinde diğeri ile devam da edilebilir.

Ölümcül tehlikesi olduğu için aşılamanın önemini çok fazladır. Aşılama yapılmazsa; klinik belirtiler başladıktan sonra (sudan ve aydınlıktan korkma, salya gelmesi, sara nöbetleri vs) kurtulma şansı neredeyse imkansızdır. Bugüne kadar sadece 6 tane vakada kurtulma olmuştur.


]]>
Kuduz Aşısı Kaç Yıl Korur https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-kac-yil-korur.html Mon, 26 Nov 2018 22:31:32 +0000 Kuduz Aşısı Kaç Yıl Korur, Kuduz hastalığı memeli hayvan gurubuna giren canlılarda ve insanlarda ortaya çıkabilen bir sağlık problemidir. Kuduz hastalığı şuur kaybı, huzursuzluk ve felç gibi etkileri olan virüsler ile Kuduz Aşısı Kaç Yıl Korur, Kuduz hastalığı memeli hayvan gurubuna giren canlılarda ve insanlarda ortaya çıkabilen bir sağlık problemidir. Kuduz hastalığı şuur kaybı, huzursuzluk ve felç gibi etkileri olan virüsler ile bulaşabilen bir hastalıktır. Kuduz virüsü taşıyan bir canlıdan salya ya da bu sıvıların açık bir yaraya bulaşması sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Kuduz aşısı yapıldıktan sonra ömür boyunca koruma sağlamaz. Aşı yapıldığı andan itibaren bir yıllık süre boyunca koruma sağlayabilmektedir. Kuduz aşısının yapılma şekli 5 doz halinde olmaktadır. 0, 3, 7, 14, ve 28. günlerde birer doz olacak şekilde uygulanır. Bu aşı bebeklerde anterolatoral bölgeden diğerlerinde ise intramüsküler yoldan deltoid adaleden yapılması gerekmektedir. Aşılamanın yapılması için verilen yönteme tam olarak uyulması durumunda yüzde 100 başarı sağlayabilmektedir. Kuduz hayvanlara bulaşabilen en önemli hastalıklardandır.Hayvanlardaki hastalık mikrobunun insanlara bulaşabilme yolu ise kuduz virüsü taşıyan hayvan tarafından ısırılma ile gerçekleşmektedir.  Bu hastalık hafife alınmamalıdır çünkü ölüme bile yol açmaktadır. Bu nedenle ısırılmadan sonra kısa zamanda uzman bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Kuduz aşısı kaç yıl korur konusu haricinde hangi hayvanlardan kuduz virüsünün bulaşabildiğini de bilmek gerekir.

Kuduz virüsünü taşıyabilen hayvanlar

Fare, yarasa, başıboş sahipsiz kedi ve köpekler ile vahşi ortamlarda yaşayan etobur hayvanlar bu hastalık virüsünü taşıyabilmektedir. Bunun haricinde işi gereği devamlı hayvanlarla temas halinde olan veterinerler, avcılar ve kesim işi yapan mezbaha çalışanları yılda bir kez kuduz virüsü aşısını yaptırmalıdırlar. Kuduz virüsünün bulaşmasından sonraki 1 yıl ya da 5 gün içinde hastalık belirtileri görülmeye başlanır. Virüs bulaştıktan sonra beyin ve omurilik sistemine bulaşarak sinir sisteminin uyarılmasına yol açar. Bu nedenle kaslarda ağrılı kasılma, şiddetli boğaz kası kasılması hastanın acı çekmesine neden olur. Hasta su görmekten ve su içmekten korkar hale gelir. Kuduz hastalığında ilerleme olunca ateş, baş ağrısı, ensede sertlik hissi, hızlıca nefes alıp verme, sara krizleri, bilinç kaybı ve uykusuzluk sonrasında ise felç görülebilmektedir. 

Kuduz şüphelisi hayvan tarafından ısırılma durumu

Böylesi bir durumda hızlı bir şekilde önlemler alınarak tedaviye başlanmalıdır. Hastahaneye ulaşmadan önce ısırılan bölgenin alkollü su ya da sabunlu su ile temizlenmesi ve ardından bol su ile yıkanması gerekir. Bu önlemler kuduz hastalığına yol açan virüsü öldürmeye yetmez ancak hastalık virüsünün yayılmasını önler. Kuduz aşısı kaç yıl korur bilgisi kadar alınacak tedbirler de büyük önem taşımaktadır.
]]>
Kuduz Aşısı Kaç Doz https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-kac-doz.html Tue, 27 Nov 2018 16:56:11 +0000 Kuduz aşısı kaç doz, Kuduz aşısı toplamda 5+1 dozdur ve koldan yapılır. Eğer kuduz şüphesi olan yabani veya evcil bir hayvan tarafından ısırıldıysanız acilen sağlık kurumlarına ulaşmanız gerekiyor. Doktorlar size ilk ku Kuduz aşısı kaç doz, Kuduz aşısı toplamda 5+1 dozdur ve koldan yapılır. Eğer kuduz şüphesi olan yabani veya evcil bir hayvan tarafından ısırıldıysanız acilen sağlık kurumlarına ulaşmanız gerekiyor. Doktorlar size ilk kuduz aşısını o esnada yapacaktır. Ardında sırası ile periyotlara bölünerek aşılar yapılacaktır. Periyotlar gün bazında ilk gün, 3.gün, 7.gün, 14.gün ve 28.gün yapılır. Doktorunuzun uygun görmesi halinde nadiren de olsa 90.günde de ekstra bir aşı yapılabilir. 

Nadir yaşanan bir durumdur ancak kuduz hayvanın salya veya tükürüğü yaramıza, gözümüze, ağız ve burnumuza teması halinde de kuduz bulaşabilmektedir. Bu durumlarda da sağlık kuruluşlarına acilen ulaşıp muayene olmakta fayda vardır. Kuduz aşısı olup hayatını kaybeden insan sayısı yok denecek kadar azdır. Ancak bir ısırığa maruz kalıp sağlık kurumuna gidilmemesi ölümcül nedenler arasına girer. İnsandan insana da kuduz geçebilmektedir. Kuduz virüsüne yakalanıp hasta olamayan tek canlı yarasalardır. Yarasalara kuduz bulaştığında herhangi bir belirti görülmez. 

Kuduz aşısının yan etkileri nelerdir

Yan etkiler her hastada aynı olmayabilir. Ancak yeni aşılarda yan etkiler yok denecek kadar az denilebilir. 
 • Baş ağrısı
 • Kusma
 • Düşük derece ateşlenme
 • Baş dönmesi
 • Karın ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Aşı yerinde hafif kaşınma, hafif şişme ve hafif kızarıklık
]]>
Kuduz Köpek Isırması https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-kopek-isirmasi.html Wed, 28 Nov 2018 05:31:59 +0000 Kuduz köpek ısırması, Bir köpek tarafından ısırıldıysanız öncelikle köpeğin sahibine ulaşmaya çalışın. Eğer köpeğin bir sahibi varsa ve köpeğin aşıları, muayeneleri düzenli yapılmışsa kuduz hastalığı olma risk Kuduz köpek ısırması, Bir köpek tarafından ısırıldıysanız öncelikle köpeğin sahibine ulaşmaya çalışın. Eğer köpeğin bir sahibi varsa ve köpeğin aşıları, muayeneleri düzenli yapılmışsa kuduz hastalığı olma riski oldukça azdır. Ancak sahipsiz bir köpekte durum tam tersi olabilir. Köpek sizi ısırdığında muhtemelen ısırma sonucu ve deriyi delerek ağız ve dişlerinden bulaşan salyayı da etinize bulaştıracaktır. Bu salyalar kuduz virüsünü barındırdığı için muhtemelen ısırma ile virüsler etin içinden sinirlerinize doğru ilerleyecektir. 

Kuduz köpek ısırması durumunda ne yapılmalıdır

Zaman kaybetmeden ısırık üzerine buz koyalım ve aynı anda sabunu köpürterek ısırılan bölgeyi yıkayalım. Isırılan bölgede sabun ile yıkamada virüsün yüzeyinde bulunan yağ sabunun etkisi sonucu direncini kaybeder ve hastalığa yakalanma riskiniz 80%-90% oranında düşer. Köpek ısırdıktan sonra yakalanması mümkünse köpek 10-12 gün kadar gözlemlenmelidir. Bu süre zarfında hayvanda iyice hastalık belirtileri çıkmaz yada ölmezse zaten hayvan kuduz değildir ve belirli periyotlar ile yapılan toplam 5 adet kuduz aşısını yaptırmanıza gerek kalmaz. Ancak köpeği bulma şansınız yoksa veya köpek bir yerde ölmüşse aşıları düzenli şekilde yaptırmakta fayda vardır. 
]]>
Kedi Tırmalaması Kuduz https://www.kuduz.gen.tr/kedi-tirmalamasi-kuduz.html Wed, 28 Nov 2018 14:16:11 +0000 Kedi Tırmalaması Kuduz; Kedi evcil hayvanlar arasında en çok tercih edilenidir. Evinde kedi beslemek isteyen çoğu insanın endişesi kedi tırmaladığı zaman kuduz etkisi olup olmadığıdır. Özellikle evde küçük çocuk veya bebek Kedi Tırmalaması Kuduz; Kedi evcil hayvanlar arasında en çok tercih edilenidir. Evinde kedi beslemek isteyen çoğu insanın endişesi kedi tırmaladığı zaman kuduz etkisi olup olmadığıdır. Özellikle evde küçük çocuk veya bebek varsa kediyi evcil hayvan olarak eve almak çok daha düşündürücü olur. Kedilerin yaratılışları gereği devamlı tırmalama halinde oldukları durumlar vardır. Ki evcil kedi besleyen hayvanseverlerin en çok şikayet ettiği konu evde ya insanlara yada eşyalara tırmalama yolu ile zarar vermesidir. Kedilerin tırnak yapıları sivri ve uzundur. Tırnaklarının yapısı da tırmaladıkları kişiye zarar verme oranını artırır. Kedilerin tırmalaması fiziksel birtakım sıkıntıların yanında farklı sorunlara da yol açar. Kedilerin insanları tırmaladıkları ilk endişe ettiğimiz riskli bir hastalık olan kuduzdur. 

Kedi Tırmalaması Kuduz Etkisi Yapar Mı

Uzmanların kedi tırmalamasına maruz kalan bireyler üzerinde yaptığı araştırmalara göre henüz kuduz olana rastlamamıştır. Bu sonuçlara bakılarak yorum yapıldığı zaman görülür ki kedi tırmalaması neticesinde kuduz olma riski çok çok düşük bir ihtimaldir. Türkiye'de kuduz hastalığına yakalanan insanlar üzerinde yapılan tetkiklere göre hiçbirinin nedeni kedi tırmalaması olmamıştır.  

Eğer kedilerde kuduz meydana gelirse sonucu ölümcül olur. Kuduz mikrobunu bulaştıran kişi 7 gün içinde ölüme neden olur. Kedi kuduzunun meydana gelmesi her ne kadar çok çok düşük bir ihtimal olsa da önlem olarak kedilerde kuduz aşısı yaptırılmalıdır. Evcil hayvan olarak evde kedi besleyen kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta kedinin aşılarının eksiksiz yapılmasıdır. Hem kedi sağlığı hem de kedi ile beraber yaşayan insanların sağlığı için kedi aşıları yaptırılmalıdır. Türkiye'de kediye kuduz aşısı yaptırmak kanuni olarak mecburi bir durumdur. 

Kedi tırmalaması kuduz etkisi ihtimali düşük olsa da kedi tırmalaması neticesinde meydana gelen birtakım hastalıklar vardır. Bu hastalıkların başında tırmık hastalığı gelir. Bu hastalık kedilere de pireler yolu ile bulaşır. Eğer kedi tırmalaması mağduru iseniz ve sonrasında iştahsızlık, kusma, yorgunluk, bitkinlik, mide bulantısı, halsizlik, yüksek ateş tarzı belirtilere rastlanırsa tırmık hastalığı olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle kedi aşıları ve hijyeni ihmal edilmemelidir.
]]>
Köpeğe Kuduz Aşısı Nasıl Yapılır https://www.kuduz.gen.tr/kopege-kuduz-asisi-nasil-yapilir.html Thu, 29 Nov 2018 13:03:32 +0000 Köpeğe Kuduz Aşısı Nasıl Yapılır, Aşılar, hayvanların ve insanların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Aşı, genellikle hastalıkları önleme amacıyla yapılmaktadır. Aşıların düzenli bir biçimde ve gün aksatı Köpeğe Kuduz Aşısı Nasıl Yapılır, Aşılar, hayvanların ve insanların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Aşı, genellikle hastalıkları önleme amacıyla yapılmaktadır. Aşıların düzenli bir biçimde ve gün aksatılmadan yapılması köpeklerin yakalanacağı hastalıkların bertaraf edilmesini sağlar. Henüz yavru olan köpeklerin bağışık sistemlerini güçlendirmek için ve diğer canlıların sağlığının korunması açısından aşıların önemi oldukça yüksektir. İlk olarak Kuduz hastalığı hakkında biraz bilgi sahibi olursak köpeğe kuduz aşısı nasıl yapılır sorusunun cevabını kolaylıkla verebiliriz. 

Kuduz Hastalığı Nedir

Etçil hayvanların tükürük bezlerinde bulunan ve bulaşıcı olan, ölümlerle sonuçlanabilecek beyin iltihabına neden olan beyin iltihabına kuduz hastalığı adı verilir. Köpek, kedi, kurt, tilki, çakal ve yarasa gibi hayvanlarda bulunma olasılığı oldukça yüksektir. Fare ve tavşan gibi kemirgenlerden kuduz bulaşma ihtimali yoktur. Çünkü bu hayvanlar taşıyıcı değildir.

Kuduz olan canlılarda ışığa hassasiyet oluşur. Suya bakınca ağızlarından köpük akması görülebilir. Salyaları akar ve sürekli diğer canlılara saldırma isteği görülür. Kuduz hastalığı olan bir canlı müdahale edilmemesi halinde en fazla 10 gün hayatta kalabilir. 

Köpeğe Kuduz Aşısı Nasıl Yapılır

İlk olarak şunu bilmek gerekir ki köpeğe kuduz aşısı nasıl yapılır sorusundan önce, aşı uygulanacak köpeğin üzerinde parazitlerin olmamasına dikkat edilmelidir. Eğer parazit bulunan köpeklere kuduz aşısı yapılırsa bu aşı, olumsuz yan etkilere neden olabilir. 

Yavru köpeklerin aşılanmasına 6 veya 8 haftalıkken başlanılabilir. Köpeklerin antikor seviyesinin yükselmesi ile birlikte karma aşılar uygulanır. Kuduz aşısı köpeklerde yavru 12. haftaya gelmeden yapılmalıdır. Kuduz aşısı yapılan köpeğin 3 aylık olmasıyla karma aşı yapılır. 3 hafta sonra ise enfeksiyonlardan korunması için köpeğe 3.doz uygulanır. Bu aşılardan sonra yıllık aşı düzenli olarak tekrarlanır. Genellikle kuduz aşısı kas veya deriden yapılabilir. 

Kuduz aşısı sonrasında köpeklerde normal olarak ateş yüksekliği görülebilir. Ancak ateş belirtisinin uzaması halinde kısa süre içinde bir veterinere başvurmak gerekir. 

Önemli noktalardan biri de aşıların tarihinin geçmemesi ve aşı yapılan ortamın steril olmasıdır. Ayrıca aşılar buz kalıplarında saklanmalıdır. 

Son olarak kuduz aşısı yapılan köpekler, kuduz hastalığından kesin olarak korunmayabilirler. Aşı uygulanan köpeğin, sokak köpekleri ve onların dışkıları ile temas kurmaması gerekir. Bu gibi önlemler ile kuduz aşısında tam verim alınabilir. 
]]>
Kuduz Nasıl Bulaşır https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-nasil-bulasir.html Thu, 29 Nov 2018 14:24:31 +0000 Kuduz Nasıl Bulaşır, kuduz hastalığı oldukça tehlikeli ve öldürücü olan bir hastalık çeşididir. Genellikle fare, köpek ve kedilerde bulunan kuduz hastalığı, aynı zamanda insanlara bulaşır. Kuduz hastalığının  bu kadar Kuduz Nasıl Bulaşır, kuduz hastalığı oldukça tehlikeli ve öldürücü olan bir hastalık çeşididir. Genellikle fare, köpek ve kedilerde bulunan kuduz hastalığı, aynı zamanda insanlara bulaşır. Kuduz hastalığının  bu kadar tehlikeli olması, özellikle hastalık meydana geldikten sonra tedavisinin hiç bir şekilde mümkün olmayışından kaynaklanmaktadır. Kuduz hastalığı sık olarak köpeklerde görülse bile, eşek, koyun, çaka, sincap, maymun, öküz, ayı, yarasa ve tilki gibi bütün memeli hayvanlarda görülebilmektedir. Eski zamanlarda tavuk ve horozların kuduz olabileceği düşünülürdü, ancak yapılan araştırmalar sonrasında kuş cinslerinde bile kuduz olduğu anlaşılmıştır. Kuduz hastalığı insanlara bulaştığı zaman sinir bozukluğu, baş ağrısı, yorgunluk ve yüksek ateş gibi bazı belirtiler gösterir. Ayrıca solunum kaslarında ve boğazda kramp gibi sıkışmalar sebebi ile kuduz bulaşan kişi sulu maddeleri içemez ve lokmaları yutamaz. Kuduz hastası olan kişi sudan ürkerek kaçar, bu duruma sudan korkma şeklinde tabir edilir. Ayrıca kuduz bulaşan kişide kasların sıkışması medeniyle nöbet geçirmektedir. Vücudundaki kaslar farklı zaman diliminde kramp şeklinde kasılmalar gösterir. Nöbet geldiği vakit kuduz bulaşan hastanın göz bebekleri normalden fazla büyür. Özellikle tükürüğünü yutamadığı için ağzından köpükler ve salyalar akar. Kuduz hastalığı bulaştıktan sonra kişi 3-4 gün yaşayabilmektedir. 

Kuduz Nasıl Bulaşır, Bulaşma Yolları Nelerdir

Kuduz hastalığının virüsü genellikle kuduzlu hayvanların salyasından, tüy, tırnak, deri ve pençe darbesinden kolaylıkla bulaşabilmektedir. İnsanoğlu kuduz hastalığına yakalandıktan sonra hem tükürüğü hem de kirlenmiş olan eşyalarından bulaşmasına sebep olur. Kuduz hastalığı olan insanların sütünde, kanında bu hastalığın virüsü az olarak görülebilir. Fakat kuduz bulaşan kişinin omurilik sıvısında ve sinir sisteminde oldukça fazla miktarlarda virüs mevcut olmaktadır. Kuduz hastalığı nasıl bulaşır, özellikle kuduz olan hayvanın ısırması ile, dili ile deriyi yaladığı vakit veya tırmalayarak deriyi yırtması sonucunda bulaşmaktadır. Kuduz virüsü kişinin vücuduna bulaştıktan sonra sinir yoluna geçiş yapar. Burada yavaş bir şekilde ilerledikten sonra beyne gelir ve beyinde iltihaba sebep olarak kuduz hastalığının ortaya çıkmasına neden olur. Kuduz hayvanın ısırmasından sonraki 15-60 gün arasında virüs kuluçka sürecini geçirir. Özellikle bu sürenin kuduz hastalığı bulaşan kişinin aşılanması için fırsat verdiği zamandır ve büyük önem taşımaktadır. Eğer kuduz olduğu bilinen ya da kuduz hastalığı olabileceği düşünülen hayvanın ısırmasından hemen sonra aşılanmak çok önemlidir. Kuduz hastalığının virüsü özellikle beyne kısa sürede yerleşerek etki gösterdiği için, kuduz hayvanın ısırmış olduğu bölge beyne yakınsa hastalık hızlı şekilde kendisini gösterir.
]]>
İnsanda Kuduz Belirtileri https://www.kuduz.gen.tr/insanda-kuduz-belirtileri.html Fri, 30 Nov 2018 11:19:24 +0000 İnsanda Kuduz Belirtileri; Kuduz hastalığı bu kuduz virüsü taşıyan hayvanlardan bulaşan viral bir hastalıktır. Bu virüsün kaynağı kan emici yarasalardır bu yarasalar dışında bulaştığı tüm canlıları öldürür. Bu vir İnsanda Kuduz Belirtileri; Kuduz hastalığı bu kuduz virüsü taşıyan hayvanlardan bulaşan viral bir hastalıktır. Bu virüsün kaynağı kan emici yarasalardır bu yarasalar dışında bulaştığı tüm canlıları öldürür. Bu virüs insanlara kurt, çakal, yarasa, tilki, tavşan gibi doğal hayvanlardan bulaşacağı gibi köpek, kedi, inek, eşek gibi memeli evcil hayvanlardan da bulaşabilir. Bu virüs bulaştığı hayvanların tükürük bezlerinde salyalar da bulunur ve enfekte hayvanların ısırması ile yara yerine tükürük salyasının bulaşmasından dolayı insanlara geçer.

İnsanda kuduz belirtileri, ısırılan bölgenin beyne yani merkezi sinir sistemine yakınlığına bağlı olarak 3-8 hafta arasında değişiklik gösterir. Oluşan belirtiler ise;
 • Isırık yerinde kaşıntı, baş ağrısı, halsizlik,ateş kuru öksürük gibi her hastalıkla görülen belirtiler ile başlar.
 • Kuduz virüsü yutak felcine sebep verdiği için yutkunmada zorluk ve hastalığın en bilinen belirtisi olan sudan korkmaya sebep olur.
 • Merkezi sinir sitemine virüs ulaştığında kaslarda kasılma,yutkunmada zorluk ve nefes almada güçlüğe sebep olur
 • Hastalık ilerledikçe hasta kişide saldırganlık ve agresiflik görülür.
 • Yara yerinde şiddetli ağrı ve kaşıntı 
 • Hayal görme, sara krizine benzer kriz geçirme, salya akması.
Kuduz ölümcül olmasına rağmen tedbirleri alındığında zararları en aza indirgenecek bir hastalıktır.Evde evcil hayvan var ise muhakkak Kuduz aşısı yapılmalı ve çocuklara herhangi hayvan ısırması halinde hemen söylemeleri gerektiği söylenmelidir.
]]>
Kuduz Köpek https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-kopek.html Sat, 01 Dec 2018 10:24:37 +0000 Kuduz köpek, genel olarak kuduz hastalığı kedi, köpek, çakal, tilki, yarasa gibi hasta memeli hayvanların ısırması sonucu meydana gelmektedir. Kısacası kuduz, ölümle biten bir virüs hastalığı denilebilir. Evcil olarak besleni Kuduz köpek, genel olarak kuduz hastalığı kedi, köpek, çakal, tilki, yarasa gibi hasta memeli hayvanların ısırması sonucu meydana gelmektedir. Kısacası kuduz, ölümle biten bir virüs hastalığı denilebilir. Evcil olarak beslenilen hayvanların çoğunda da görülmektedir. Bunun için aşılarının düzenli bir şekilde yapılması önemle tavsiye edilir. Kuduz köpek, günümüzde kuduz hastalığının bulaşmasını sağlayan hayvanların başında gelmektedir.

Kuduz Köpek Belirtileri; 
 • Kuduz köpeğin hırçın, agresif ve huzursuz olmasıdır.
 • kuduz köpek genel olarak sudan büyük derecede korkmaktadır.
 • Gözleri olağan üstü bir şekilde kızarır ve gözlerine perde iner.
 • Kulakları oldukça sarkma eğilimi gösterir ve dili hep dışarı çıkar.
 • Salyası olduğundan fazla akar ve başını hep aşağı doğru düşürür
 • Kuduz köpek kamburlaşır ve sürekli kuyruğunu ayakları arasına alır.
 • Devamlı olarak saldırgan halde olur ve gördüğü herkese ve nesneye saldırma eğiliminde bulunur.
Genellikle evcil hayvan olarak evde köpek beslenildiği için kuduzun en çok görüldüğü hayvan olarak bilinmektedir. Gözle görülür bir şekilde farkına varılır. Kuduzun köpek tarafından salyası, sıyrık yada çatlamış olan deriye göze ve ağza temas etmesiyle, salyası ile tasmasının yaralı deri ile temas etmesi ile buluşmaktadır. Diğer taraftan ise kuduz köpek tarafından tırmıklanarak meydana gelen yaralanmalar günümüzde en çok görünen rastlantılar olarak görülmektedir. Kuduz köpeğinin kuduz hastası olmadan yapılması gerekenler arasında aşılarının tam olması önem taşır. Kuduz köpek, hastalığın vermiş olduğu yan etki ile oldukça yırtıcı duruma geldiği için yakın temastan uzak durulmalıdır. Acilen karantina altına alınarak köpek veya kuduz hastası olan hayvanlar içinde yararlı olacaktır.

Kuduz köpek, başı boş bırakıldığında ise de çevreye zarar teşkil ettiği için bu durumun acil ve önem teşkil ettiği için yeterince duyarlı olunması gereklidir. Sokaklarda başı boş bırakılan kuduz köpeklerin ve benzeri kuduz hastalığı taşıyan hayvanların yok edilmesi kesin çözümdür. Halk sağlığı açısından, bu hastalığın giderek yaygınlaşması önlenmeye çalışılıyor. Kuduz köpek sayısı oldukça fazla olduğu için tipik bir hastalık durumuna gelmiştir. Bunun için ilk olarak kuduz köpeğin kimin olduğu, aşılı olup olmadığı araştırıldıktan sonra, kuduz köpek karantina altında tutulması gereklidir. Böylelikle tedavi yöntemleri ve iyileştirme süreci başlar. Eğer ki hastalık ilerlemiş durumdaysa imha kuduz köpeğin imha edilmesi kaçınılamaz hale gelmiştir. Kuduz köpek saldırısına maruz kalmamak için mutlaka yetkili mercilere başvurulması hayati önem taşır. Aksi takdirde her ferdin başına gelebilecek bir durumdur.
]]>
Kedilerde Kuduz https://www.kuduz.gen.tr/kedilerde-kuduz.html Sat, 01 Dec 2018 19:22:30 +0000 Kedilerde kuduz; kuduz ölümcül bir virüs olmasına rağmen önlem alınabilen böylelikle kontrol edilebilen bir hastalıktır. Çoğunlukla vahşi hayvanlarda görülme sıklığı daha fazla olsa da evcil hayvanlarda da görülebilmekted Kedilerde kuduz; kuduz ölümcül bir virüs olmasına rağmen önlem alınabilen böylelikle kontrol edilebilen bir hastalıktır. Çoğunlukla vahşi hayvanlarda görülme sıklığı daha fazla olsa da evcil hayvanlarda da görülebilmektedir. Bunlardan en önem arz edeni ise kedilerde kuduz görülmesidir. Çünkü kediler sokaklarda yaşasalar da evlerimizden dahi yaşayabilen hayvanlardır. Kedilerde kuduz fareleri yakaladıkları için bulaşır. Kedilerden insanlara bulaşma ise salyalarına bulaşmadan ve kedinin tırmalaması sonucu olabilir. Özellikle sokak kedilerinin riskli durumda olduğunu unutmamalıyız. Eğer kuduz kedi ile temasınız gerçekleşmiş ise ilk yapacağınız bölgeyi bol sabunla yıkamaktır. Daha sonra mutlaka doktora başvurmalısınız. Kuduz riskine karşı hemen aşı programına başlanmalıdır.

Kedilerde kuduz belirtileri nelerdir
 • Huyu değişebilir.
 • Hareketlerinde yavaşlama
 • Yer değiştirmekte zorlanma
 • Işığa ve suya karşı duyarlılığın artması
 • Köpeklerden korkmaması
 • Kediyle temastan sonra 10 gün içinde kedide ölüm gerçekleşmesi
Kedilerde kuduz nasıl önlenebilir
 • Öncelikle evcil bir kediniz varsa aşı takvimine göre aşılarını uygulanmasını sağlamalısınız.
 • Sürekli gözetim altına almalısınız. Özellikle dışarı cıkınca
 • Etrafınızda şüpheli hayvan varsa hayvan kontrol merkezine başvurmalısınız.
]]>
Köpek Tırmalaması Kuduz Yaparmı https://www.kuduz.gen.tr/kopek-tirmalamasi-kuduz-yaparmi.html Sun, 02 Dec 2018 14:20:48 +0000 Köpek tırmalaması kuduz yapar mı, Kuduz virüsü vahşi doğada ve evcil olan sıcak kanlı memeli hayvanlarda, insanlarda merkezi sinir sistemine yerleşerek dokunun iltihaplanmasına ve sonunda ölüme sebebiyet veren bir virüstür. Zo Köpek tırmalaması kuduz yapar mı, Kuduz virüsü vahşi doğada ve evcil olan sıcak kanlı memeli hayvanlarda, insanlarda merkezi sinir sistemine yerleşerek dokunun iltihaplanmasına ve sonunda ölüme sebebiyet veren bir virüstür. Zoonoz, yani hayvanlardan insanlara geçen virüs sınıfında yer alır.

Kuduz virüsü köpeğin ısırması sonucu tükürük bezlerinde yer alan kuduz virüsünün ısırılan yara yerine girmesi ile bulaşır. Ayrıca nadir olarak tükürük gibi hastalıklı salgısının açık bir şekilde duran yaraya teması sonucu da bulaşma ihtimali bulunmaktadır.

Köpek tırmalaması kuduz yapar mı 

Kuduz virüsüne ısırılma dışında maruz kalmalara pek rastlanmamaktadır. Kuduz virüsü her ne kadar ısırılma yolu ile bulaşıyor olsa da tırmalama veya açılmış yaralara hasta köpeklerin hastalıklı salyasının teması veya diğer hastalık unsuru olan beyin dokusu bulaşması kuduz hastalığının bulaşmasına sebebiyet verebilir. Bu saydığımız sebepler kuduz hastalığına yakalanmış köpekler için geçerlidir. Eğer köpek evcil ve kuduz aşısı yapılmış ise tırmalama ve ısırılma sonucu kuduz hastalığı bulaşmaz. Tabi bu durum dışarıda gezen evcil olmayan sokak köpekleri için geçerli olmayabilir. Tedbiri elden bırakmamak için ısıran yada tırmalayan köpek gözetim altına alınarak belirtiler kontrol edilir. Elde edilen  sonuçlar neticesinde yani eğer köpek kuduz ise hemen tedaviye başlanılmalıdır.
]]>
Kuduz Serumu https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-serumu.html Mon, 03 Dec 2018 11:02:58 +0000 Kuduz Serumu, Hasta hayvanın ısırması sonucu temas yoluyla bulaşan virüs hastalığıdır. Kurt, çakal, yarasa, sırtlan, tilki gibi memeli hayvanlarla aşılanmamış köpek, kedi, inek  gibi hayvanların insanları ısırmasıyla ol Kuduz Serumu, Hasta hayvanın ısırması sonucu temas yoluyla bulaşan virüs hastalığıdır. Kurt, çakal, yarasa, sırtlan, tilki gibi memeli hayvanlarla aşılanmamış köpek, kedi, inek  gibi hayvanların insanları ısırmasıyla oluşur. Kuduz olan hayvanın başlangıçta, saldırgan ve felç dönemi vardır. Hastalık ortaya çıktıktan sonra 3-7 gün içinde hayvan ölür. Başlangıç dönemi 2-3 gün sürer, hayvanda davranış bozuklukları ortaya çıkar. Saldırgan dönemi de 2-4 gün sürer. Kuduz olan kedi ve köpek başlangıçta ürkek olur. Alışık olmadığı şeyleri yeme isteği oluşur. Su içme isteğinde artış olur. Gözlerde büyüme ve kızarıklık, hırçınlaşma, ağızdan salya akması, her önüne gelen canlıyı ısırma isteği ortaya çıkar. 

Felç dönemi 2-4 gün sürer. Öncelikle ısırılan bölgeden başlayarak bütün organlarda felç görülür. Hayvanın sesi değişir, dengesini kaybeder. Felç geçirmesiyle 1-2 gün içinde ölür. Kuluçka süresi ısırığın şiddeti, ısırık yerinin beyne yakın olması ile ilgilidir. İnsanlara virüsün geçmesi ile iştahsızlık, yorgunluk, ateş, ısırık bölgesinde ağrı ilk belirtilerdir. Daha sonra saldırganlık, huzursuzluk, depresyon, uykusuzluk, ateş, boğaz ağrısı, bulantı, kusma görülür. Şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişinin yarası sabunlu su ile yıkanmalıdır. Yaraya antiseptik uygulanmalıdır. Isırılan bölge beyine yakınsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilir ve en kısa sürede tedaviye başlanır. Sabunlu su ile yıkandıktan sonra yara içine ve etrafına hesaplanan dozda kuduz serumu enjekte  edilir. 

Kuduz Serumu

Rabies Immun Globulin (RIG): Tek doz halinde 20 İÜ/kg olarak hesaplanan dozun yarısı yara çevresine, yarısı İM olarak uygulanır.

Antirabies Serum (ARS): At kaynaklıdır. Tek doz halinde 40 İÜ/kg ülkemizde bulunan hiperimmun at serumu 0,5 ml/kg  olarak uygulanır. ARS nin etkileri daha fazla olduğundan RIG kullanılır.
]]>
Kuduz Mikrobu https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-mikrobu.html Mon, 03 Dec 2018 20:59:10 +0000 Kuduz mikrobu, son derece tehlikeli bir mikrop türü olup beyine bulaşır ve sonucu ölümle sonuçlanır. Kuduz mikrobu bulaşma yolları genel olarak hasta hayvanın ısırması sonucu tükürüğünde bulunan kuduz mikrobunun can Kuduz mikrobu, son derece tehlikeli bir mikrop türü olup beyine bulaşır ve sonucu ölümle sonuçlanır. Kuduz mikrobu bulaşma yolları genel olarak hasta hayvanın ısırması sonucu tükürüğünde bulunan kuduz mikrobunun canlı deriye temas etmesi sonucu bulaşır. Eğer aşı olunmamışsa kuduz mikrobu hemen hemen tüm memeli canlılara bulaşabilir.

Kuduz mikrobu genellikle hangi hayvanlardan bulaşır

Kuduz mikrobu taşıyan en bilindik iki hayvan kedi ve köpektir. Bu hayvanlar tarafından ısırılmak kuduz mikrobunun bulaşma yoludur. İnsanların düştüğü en büyük yanılgı ise sincap, fare, sıçan gibi kemirgen olanların kuduz mikrobunu taşıdığı düşünülür ama kuduz mikrobu taşımazlar ve ısırılmaları bir risk oluşturmaz. Bunlara ek olarak sürüngen çeşidi olan yılan ve kertenkele ile kuşlar, balıklar kuduz mikrobu taşımaz. Kuduz mikrobuna dayanıklı tek memeli türü yarasalardır. Bunun nedeni ise bu mikrobun tükürük bezlerine yerleşmesidir. Ancak yarasalar taşıyıcı konumunda bulunur ve diğer hayvanlara bulaştırabilirler. 

Kuduz mikrobu taşıyan hayvanlar nasıl anlaşılır

Genel olarak kuduz mikrobu taşıyan hayvanlar üç evrede incelenir. Başlangıç dönemi, saldırgan dönemi ve felç dönem. Kuduz mikrobu bulaşan hayvan ortalama 3-7 gün arasında ölür. Kuduz mikrobu taşıyan hayvanlar başlangıç döneminde davranış bozukluğu ve vücut ısısında yükselme görülür. Hayvan ısırık bölgesini sürekli tırmalar. Saldırgan dönemde ise başlarda kuduz mikrobu taşıyan hayvan ürkek olur. Yabancı cisimler bu hayvanların ilgisini çeker. İştah hızla azaldığı gibi aynı oranda su içme isteği de artar. Bilinç kaybı ve hırçınlık görülmeye başlar. Sahibin emirleri dinlenmez. Ağızdan salyalar akar. Bu dönem 2-4 gün arası sürer. Kuduz mikrobu bulaşan hayvan 3.evrede felç olur. Havlaması değişir ve belirgin olarak salya artması görülür. Dengesi bozuk olur ve düz yürüyemez. Tam felç olayından sonra 1-2 gün arasında kuduz mikrobunu taşıyan hayvan ölür.

Kuduz mikrobu nasıl bulaşır

Kuduz mikrobu taşıyan bir hayvanın ısırması, kuduz mikrobu taşıyan hayvanın salyasının vücut çatlaklarında vücuda geçmesi, kuduz hayvan tarafından tırmalanmak, kuduz hayvanın etinin çiğ olarak yenmesi ve sütünün içilmesi, kuduz mikrobu bulaşan insanla yakın temasta bulunma yolları ile bulaşır.
]]>
Kuduz Aşısı Ateş Yaparmı https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-ates-yaparmi.html Mon, 03 Dec 2018 22:04:29 +0000 Kuduz Aşısı Ateş Yaparmı, Kuduz hasta bir hayvanın ısırması sonucunda ortaya çıkan bir çeşit virüs hastalığıdır. Bu durumu önemseyerek bir uzman tarafından yardım almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu rahatsızlık sizin sa Kuduz Aşısı Ateş Yaparmı, Kuduz hasta bir hayvanın ısırması sonucunda ortaya çıkan bir çeşit virüs hastalığıdır. Bu durumu önemseyerek bir uzman tarafından yardım almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu rahatsızlık sizin sağlığınız açısından hiç iyi sonuç vermeyecektir. Kuduz aşısı ateş yaparmı sorusunun cevabını sizlere vereceğim. Tabi bu kuduz hastalığından kurtulmak için bir çözüm vardır. Bu durumda kuduz aşısı olmanız gerekir. Bu aşının ağrı, baş dönmesi, kızarıklık ve ateş gibi yan etkilere rastlanılması gayet normal bir durumdur. Fakat aşılama işlemi uygun bir şekilde yapılmazsa durumunuz daha kötü olabilir. Yani kısaca kuduz aşısı insanlarda alerjik durumlar veya ateş gibi nedenler yaratabilir. 

Kuduz Aşısı Ateş Yaparmı, Bebeklerde 

Eğer bu durum bebeklerde görülen bir olay ise anında uzman tarafından tedavi altına alınması gerekiyor. Çünkü bebeklerin direnci daha azdır. Aynı zamanda bebeklerinizi kuduz olabilme ihtimali olan hayvanlardan uzak tutmanızda yarar vardır. İstenmeyen bir olay olarak bilinen kuduz ısırması bebeklerin ölümüne sebebiyet verebilir. Bu yüzden bebeklere çok iyi bakmanız gerektiğini unutmayın. Bazı insanlar şu soruyu sorarak cevap bekliyorlar. Bebeklere yapılan kuduz aşısı ateş yaparmı. Bu sorunun cevabı şu şekildedir. Ateş zaten kuduz aşısının yan etkileri arasında yer almaktadır. Yapılan aşının da ateş yapması normaldir. Tabi birde ateşin yanında bir başka yan etkilerde vardır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman ne yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Kaşıntı, kızarıklık, baş dönmesi ve ağrı gibi durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda da bir doktora başvurmanız gerekiyor. Doktor size yapmanız gereken her şey hakkında bilgi verecektir. 
]]>
Kuduz Kurt https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-kurt.html Tue, 04 Dec 2018 15:05:30 +0000 Kuduz kurt; memeli hayvanlarda ve insanlarda görülen huzursuzluk, felç edebilen, sinirlilik semptomları görülen, şuur kaybı yaşanan ve sonuç olarak ölümle sonuçlanan viral bir rahatsızlıktır. Kuduz rahatsızlığında bula Kuduz kurt; memeli hayvanlarda ve insanlarda görülen huzursuzluk, felç edebilen, sinirlilik semptomları görülen, şuur kaybı yaşanan ve sonuç olarak ölümle sonuçlanan viral bir rahatsızlıktır. Kuduz rahatsızlığında bulaşma kesinlikle ısırılma, bakteri ve virüsü taşıyan salya ve sıvıların açık bir yara ile teması sonucu bulaşmaktadır. Bulaşmada en önemli etken memeli hayvanlar olan yarasalar, başıboş kedi ve köpekler, kemiriciler ve vahşi et oburlar sıralanmaktadır. Böcek ve kuşlarda kuduz rahatsızlığına rastlanmaktadır.

Kuduz kurt rahatsızlığı kaça ayrılır
 • Klasik kuduz; kedi, köpek kuduzu olarak bilinmektedir.
 • Silvatik kuduz; tilki, kuduz kurt, vahşi et obur kuduzu olarak adlandırılmaktadır.
 • Yarasa kuduzu; vampir yarasa kuduzu denilmektedir.
Hastalığın kuluçka dönemi 8 gün ve 2 yıl arasında değişmektedir. Fakat çoğunlukla kuluçka süresi 40 gün olmaktadır. Bu evrede kuduz aşısı ve antiserum uygulanarak hastalığın önüne geçilmektedir. Fakat semptomlar ortaya çıktıktan sonra artık hastanın kurtuluşu söz konusu değildir, hiç bir yöntem faydalı değildir.

Kuduz kurt rahatsızlığı etkileri nelerdir

Kuduz kurtta ruhsal davranış değişikliği oluşmaktadır. Işıktan ve sesten irkilirler. Karanlık bölgeleri tercih etmektedirler. Aynı zamanda havayı ısırma hareketi yapmaktadırlar ve çok az su içebilirler ve salyaları akar. 3 veya 7 gün içerisinde saldırganlıkları daha fazla artmaktadır. Işığa bakamaz, sudan korkarlar, gözlerde asimetri meydana gelmektedir ve herşeyi saldırırlar. Su görünce aşırı derecede korku hali, kuduz hastalığının en belirgin belirtisidir. Bu korkunun sebebi ise, yutkunma güçlüğünün olmasından kaynaklanmaktadır. Yiyecek maddesi olmayan şeyleri de ısırmaya başlarlar. Kaslarında güçsüzlük başlayarak arka ayaklarında felç meydana gelir. En son olarak da ölüm ile sonuçlanır.

Merkezi sinir sisteminin yoğun şekilde etkilendiği kuduz kurtta, çeşitli halüsinasyonlar görmeye başlamaktadır. Yoğun sinirsel ve saldırgan nöbetlerin oluşmasından dolayı her yere saldırma hissiyatı gelişmektedir. Yiyecek olmayan maddelerin dahi yenilmek istenmesi en önemli belirtiler arasındadır.


]]>
Kedi Isırması Kuduz Yaparmı https://www.kuduz.gen.tr/kedi-isirmasi-kuduz-yaparmi.html Wed, 05 Dec 2018 10:38:22 +0000 Kedi Isırması Kuduz Yapar Mı, Kedi ısırması hakkında bilmemiz gereken ilk şey kedinin dişleri huni şeklindedir. Bunun yanında kedi kemirgen hayvanların yanında olduğu için enfeksiyon riski vardır. Kedi ısırmasında dikkatli Kedi Isırması Kuduz Yapar Mı, Kedi ısırması hakkında bilmemiz gereken ilk şey kedinin dişleri huni şeklindedir. Bunun yanında kedi kemirgen hayvanların yanında olduğu için enfeksiyon riski vardır. Kedi ısırmasında dikkatli olmamız gereken hususlardan  biriside kedinin aşı olup olmadığıdır. Kişinin önceden tetanoz veya kuduz aşısı yapıp yapmadığı önemli hususlardan biridir. Kedi ısırmasından ne kadar zaman geçtiği kedinin neden ısırdığının bulunması gerekir. 

Kedi Isırması Kuduz Yapar Mı

Eğer belirtiğimiz sorulara yanıt verebiliyorsanız en  yakın hastaneye gitmenizi tavsiye ediyoruz. Sahipli ve genel sağlığını bildiğimiz kedilerden korkmamıza gerek yoktur. Lakin aşısı yapılmamışsa kemirgen  hayvanlardan virüs kapmış ise kuduz riski taşırız. Bu durumda kedinin 10 gün karantina altına alınması gerekir. Isırılan kişide kuduz aşısını olması gerekir. Kişi telaşa kapılmadan en yakın hastaneye gitmelidir. Eğer yaranın olduğu bölgede kedinin salyası varsa yara zaman  geçmeden bol su ve bol sabun ile yıkanmaya başlanılmalıdır. Bildiğiniz tetanoz aşısını olmuş bir kedi ise korkmanıza telaş yapmanıza gerek yoktur lakin tanımadığınız sokak kedisi ise zaman kaybetmeden hastaneye gidilmelidir. Yara sivilce gibi şişmemesi için 5 dk bir su ve bol köpük ile yıkamalısınız.

Kedi Isırması Sonucu Ne Yapılmalıdır

Yaranın olduğu bölgeyi her 5 dk bir bol sabun ve bol su ile yıkamalısınız. Isırılan yerin üstüne havlu içinde buz koyunuz. Yaranızın üzerine pansuman yoksa temiz bir mendil koyunuz. Kedilerin ağzında çok fazla sayıda hastalık yapan  bakteri olduğu için ısırılan yerde iltihap gelişebilir. Eğer yaralanan yeriniz kanadı ve kanıyor  ise kesinlikle bir doktora başvurmalısınız. Çünkü kan var ise iğne şarttır. Kanayan bölgesi hemen  bir temiz mendil alarak kanamayı durdurmamız gerekir. Çünkü hayvanlar temiz yerlerde yaşamazlar bu yüzden ağızlarında çoğunlukla mikrop vardır.
]]>
Yavru Kedi Isırması Kuduz Yaparmı https://www.kuduz.gen.tr/yavru-kedi-isirmasi-kuduz-yaparmi.html Thu, 06 Dec 2018 04:53:48 +0000 Yavru Kedi Isırması Kuduz Yaparmı, yavru kedi ısırmaları bilinen ama çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Kuduz genellikle köpeklerden geçen bir hastalıktır. Fakat kedilerde de görülme olasılığı %10 oldu Yavru Kedi Isırması Kuduz Yaparmı, yavru kedi ısırmaları bilinen ama çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Kuduz genellikle köpeklerden geçen bir hastalıktır. Fakat kedilerde de görülme olasılığı %10 olduğu saptanmıştır. Yavru kedi ısırması kuduz yaparmı diye düşündüğümüzde kuduz olma ihtimalinin çok az olduğu saptanmıştır. Yavru kedileri severken canını acıttıysanız eğer sizlere ilk silahı olarak pençelerini kullanacaktır. Çok zor durumda kalmadan ısırmamakla birlikte, kuduz riski oldukça düşüktür. Fakat hasta garip olan kediler ve kızgın kedilerin saldırmaları ile oluşan kedi ısırıklarını kendinizi tehlikede hissettiğiniz anda ciddiye almanız gerekmektedir. 

Yavru kedilerin dişleri huni şekline benzemektedir. Bu sebepten ötürü dişlerin zarar verecek özellikle olması derin yaralar açacağı anlamına gelmektedir. Eğer kedi ısırdıysa bireyin aklına ilk olarak tendon kopması sorunu gelmelidir. Bunun yanı sıra kediler kemirgen hayvanlar ile birlikte yaşadığından ötürü, yüksek miktarda enfeksiyon riski de taşımaktadır. Bu sebeple kuduz olup olmadığını anlamak için yavru kedinin aşısının bulunup bulunmadığı ile ilgili araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

Yavru Kedi Isırığı Esnasında Ne Yapılmalı

Yavru kedi ısırmaları sonucunda oluşabilecek enfeksiyonu ve kuduz problemini önlemek adına ilk müdahale yapılmalıdır. İlk müdahalelerde yarayı dezenfekte ederek yaranın temizlenmesi sağlanmalıdır. Daha sonra tıbbi müdahale alarak yaranın kapanması sağlanmalıdır. Eğer gerekli görülürse antibiyotik takviyesi ya da kuduz aşısı yapılmalı ve bu durum da sağlığımız açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

Yavru Kedi Isırmasında Kuduzdan Korunma Yolları
 • Kuduz aşılarınızı zamanında yaptırmaya gayret ediniz.
 • Yavru kedilerinizi kontrol altına alarak, başka hayvanların bulunduğu ortamlarda serbest bırakmayınız.
 • Ölmüş olan yavru kedilere eldivensiz olarak dokunmayınız.
 • Hasta gördüğünüz yavru kedilere korumasız olarak müdahale etmeyiniz.
 • Yabancı olan yavru kedilere dikkatli yaklaşınız.
]]>
Kuduz İnsan https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-insan.html Thu, 06 Dec 2018 05:13:59 +0000 Kuduz insan, diğer birçok hastalıkta odluğu gibi belirtiler göstererek insanlarda rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bilindiği gibi kuduz hastalığı bir hayvan hastalığı olarak ortaya çıkar ve insanlara da bulaşabilmektedir. Ge Kuduz insan, diğer birçok hastalıkta odluğu gibi belirtiler göstererek insanlarda rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bilindiği gibi kuduz hastalığı bir hayvan hastalığı olarak ortaya çıkar ve insanlara da bulaşabilmektedir. Genellikle kuduz hastalığı insanlara hayvanların ısırığı ile geçse bile bazen enfekte bir şekilde de geçebilmektedir. Genel olarak kuduz hastalığının tedavi edilmemesi ve müdahalesiz kalması durumunda beyinde ciddi anlamda iltihaplanma oluşur ve ölümle sonuçlanır. Kuduz insan, hastalığın belirtilerinden yavaş yavaş etkilenmeye başlar. Kuduz insanda meydana gelen bu hastalık aşama aşamadır. 

Kuduz insan belirtileri nelerdir

Yüksek Ateş: Meydana gelen ilk belirti yüksek ateş sorunlarıdır. Öyle ki yüksek ateş sorunu özellikle çocuklarda kuduz hastalığı ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Müdahale edilmemesi durumunda daha da artan bu belirti için bol bol tedavi sağlanmalıdır. Hastalık ilerledikçe bu sorun çok daha ilerleyebilir. Meydana gelen yüksek ateş vücuttaki enfeksiyonların etkisi ile ortaya çıkmaktadır. 
Baş ağrısı: Yüksek ateşle birlikte şiddetli baş ağrısı oluşur. Bu baş ağrısı, kişinin halsiz düşmesine neden olarak büyük bir istirahat gerektirmektedir. Baş ağrısı sorunları için ağrı kesici ilaçlar fayda göstermeyebilir. 
Bulantı ve kusma: Yine en çok çocuklarda meydana gelen bir belirtidir. Kusma sorunları ile birlikte oluşan mide bulantısı sorunları kuduz insan üzerinde en sık görülen belirtilerden biridir. Bunun için diğer belirtilerle birlikte bu belirtiye de dikkat edilmelidir. 
Endişe ve kafa karışıklığı: İnsanlarda sinir hücrelerinin çok etkili bir şekilde ele alması nedeni ile bu belirtiler de ortaya çıkmaktadır. Özellikle beyindeki fonksiyonların tam olarak normal çalışmasını engelleyerek bu sorunlara neden olmaktadır. 
Saldırganlık ve hiparaktivite: Kuduz insan, bu hastalığın virüslerinden etkilenerek saldırgan davranışlar sergileyebilir. Bu durumun nedeni ise insanlarda merkezi sinir sisteminin virüslerden etkilenmesidir. 
Yukarıdaki durumların yanı sıra tükürük bezlerinin aşırı çalışması, halisülasyonlar görme, aşırı korku, sudan korkma, yutkunmada güçlük ve kısmı felç gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Kuduz insan için yapılması gereken müdahaleler:
 • Eğer kuduz insanda bulunan virüs ısırma nedeni ile meydana gelmiş ise ısırılan bölge bol bol deterjan ile yıkanmalıdır. Özellikle yüzeysel yaraların bulunduğu durumlarda bu yıkama çok daha fazla arttırılmalıdır. Bu işlem virüslerin yayılmasını yüzde 90 oranında azaltmaktadır. 
 • Kuduz insan sorununda kuduzun bulaştığı yara eğer beyine daha yakınsa herhangi bir işlem yapılmadan önce sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Çünkü bu gibi durumlarda  beynin normal çalışması engellenmiş olacaktır. 
 • Kuduz insan problemine neden olan hayvanın yakalanarak karantina altında tutulması da hastanın yanı sıra yapılması gereken bir önemli işlemdir. Tedavi süresince kuduz olan hayvan karantina altında tutulmalıdır. 
Kimler risk altındadır

Daha çok yıl içerisinde Afrika ve Güneydoğu Asya bölgelerine seyahat etmek, tatil yapmak ya da iş için gitmek gibi durumlarda bu hastalığın riski yüksek olur. Çünkü bu gibi ülkelerde farklı nedenlere bağı olarak kuduz insan daha yaygındır. Bunun yanı sıra laboratuvarda çalışan insanları da risk faktörü olarak sıralamak doğru olacaktır. 
]]>
Kuduz Aşısı Süresi https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-suresi.html Thu, 06 Dec 2018 23:49:37 +0000 Kuduz Aşısı Süresi, Kuduz aşıları, kuduz riski yüksek olan insanlara maruz kalmaları durumunda onları koruyacak şekilde yapılmaktadır. Hastalığa gerçek bir koruma olup olmadığı, ne kadar iyi olduğu ve koruma süresi k Kuduz Aşısı Süresi, Kuduz aşıları, kuduz riski yüksek olan insanlara maruz kalmaları durumunda onları koruyacak şekilde yapılmaktadır. Hastalığa gerçek bir koruma olup olmadığı, ne kadar iyi olduğu ve koruma süresi konusunda da hala tartışmalar söz konusudur. Aşı bireyin sağlığı ve bağışıklık sistemine ve  hastalık etmenlerine bağlı olarak da farklı etkiler gösterebilmektedir.

Kimler Kuduz Aşısı Olmalı ve Kuduz Aşısı Süreleri

Kimlerin kuduz aşısı olması ve aşıların sürelerinin ne olması gerektiği konusunu aşağıdaki şekilde koruyucu aşılama ve hastalığa maruz kaldıktan sonraki durumlarda olarak ikiye ayırarak incelemek uygun olacaktır.

Koruyucu Aşılama (Maruz kalma olmadığı durumlar)

Veterinerler, hayvanlar ile çalışanlar, kuduz laboratuvarı çalışanları, biyolojik üretim yapan çalışanlar, kuduza maruz kalma riski yüksek olan insanlar için kuduz aşısı olunması yüksek önem taşımaktadır. Kuduz aşısı süreçlerinde, hayvanlar ile sık sık temas halinde olan kişiler ve dünyanın dört bir yanına seyahat eden ve kuduzun yaygın olduğu bilgelere seyahat eden insanlar öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Kuduz aşısı süresi aşağıdaki takvime göre 3 doz olarak belirlenmektedir;
 • Doz 1: uygun zamanda,
 • Doz 2: Doz 1 den 7 gün sonra,
 • Doz 3: Doz 1 den 21 gün veya 28 gün sonra
Maruz kaldıktan sonra aşılama: 

Bir hayvanın ısırdığı veya başka türlü kuduza maruz kalmış herkesin yara temizlenerek bir doktora görülmesi gerekmektedir. Doktor aşı yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda bilgi verecektir. Maruz kalmış ve daha önce hiç aşı yaptırmamış bir kişi, 4 doz kuduz aşısı ve takip eden 3. 7. ve 14. günlerde ek doz aşı olmalıdır. Daha önce aşılanmış bir kişi ise, 2 doz kuduz aşısı alması gerekir. 

Kuduz Aşısı Süresi Nedir

Yapılan araştırmalara göre ortalama kuduz aşısının koruma süresi bir yıl kadardır. Kuduz aşısı ömür boyu bağışıklık sağlamamaktadır. Aşılama takvimlerine göre uygun yapılan aşılar başarı sağlamaktadır. Hayvanlar ile uğraşan veteriner, avcılar, kesimhane çalışanları yılda 1 kez muhakkak aşı yaptırmaları gerekmektedir.
]]>
İnsanlarda Kuduz Hastalığı https://www.kuduz.gen.tr/insanlarda-kuduz-hastaligi.html Fri, 07 Dec 2018 07:04:25 +0000 İnsanlarda kuduz hastalığı, kuduz insan vücudunun direk kendi ürettiği bir hastalık değildir. Kuduz olan canlı tarafından ısırılmak yada tırmalanmak kuduz mikrobunun vücuda girişini sağlamaktadır. Erken dönem tedavide çöz İnsanlarda kuduz hastalığı, kuduz insan vücudunun direk kendi ürettiği bir hastalık değildir. Kuduz olan canlı tarafından ısırılmak yada tırmalanmak kuduz mikrobunun vücuda girişini sağlamaktadır. Erken dönem tedavide çözüm sağlanmakta fakat geç kalındığında ölümcül olmaktadır. 

Kuduz hastalığı nedir

Aslında kuduz hastalığının ana kaynağı kan emerek yaşamını sürdüren yarasalar olmaktadır. Yarasa dışında ki diğer canlılar virüs yüzünden ölmektedir. İnsanlara da daha çok virüs enfekte olmuş köpekler yoluyla bulaşmaktadır. 

İnsanlarda kuduz hastalığı ilerleyişi

İnsanlarda kuduz hastalığı bulaşmadan sonra ilk etapta kaslara yerleşmektedir. Buradan periferik sinir sistemine geçiş yaparak merkezi sinir sistemini etkiler. Virüs köpeğin salyasından doğru insan vücuduna giriş yapmaktadır. Hastalık belirtilerini merkezi sinir sistemine ulaştıktan sonra vermektedir. Bundan sonraki aşamada böbrekler, tükürük bezleri, akciğerleri, karaciğer ve deri virüs ile enfekte olmaya başlamaktadır. Bu yüzden ısırılma sonrası hayvanın kuduz olduğunu bilin yada bilmeyin derhal doktora gitmeniz gerekmektedir. Hastalığın ilk semptomları bir iki gün içerisinde boğaz ağrısı, halsizlik, depresyon, ateş ve kusma şeklinde ortaya çıkmaktadır. İnsanlarda kuduz hastalığının kesin belirtisi ise ısırılan bölgede ağrı ve kaşıntı meydana gelmesidir. Hastalık vücutta yayılmaya başladığında saldırganlık ortaya çıkmaktadır. Hastalığın ilk enfekte bölgesi kaslar olduğu için bölgede kasılma meydana gelmektedir. Aynı zamanda sudan korkma ortaya çıkmaktadır. Bütün bu semptomlar göründükten iki hafta sonrasında kişi komaya girerek ölmektedir. Mutlaka erken tanı ve aşı olması gerekmektedir. Aksi durumda ya ölüm yada ciddi sakatlık meydana gelebilecektir. 

Tedavi

Öncelikle ısırılan bölgenin sabunlu su ile iyice yıkanması gerekmektedir. Bu size basit bir önlem gibi görünse bile genelde riski %90 oranında azaltmaktadır. Yara bölgesine mutlaka bir antiseptik uygulaması yapılmalıdır. Enfekte sürecinde ısırığın beyine olan uzaklığı çok önemli olduğu için beyne yakın bir bölge ise derhal doktora gidilmelidir. Isıran hayvan sağlıklı görünse bile yakalanmalı ve 10 gün gözlem altında tutulmalıdır. Yara temizlendikten sonra bölgeye kuduz serumu yapılması gerekmektedir. Daha sonra aşılama süreci olmaktadır. Aşı 0, 3, 7, 14 ve 28. günlerde yapılmaktadır. Aşılama düzgün yapıldığı takdirde ölüm riski olmamaktadır. Aşı bölgesinde nadiren ağrı, kızarma yada şişlik olmaktadır. Görüldüğü gibi insanlarda kuduz hastalığı dikkate alınması gerekmektedir. Sağlıkla kalmanız dileğiyle. 
]]>
Kuduz Hastalığı https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-hastaligi.html Fri, 07 Dec 2018 14:01:23 +0000 Kuduz hastalığı, hasta hayvanın ısırması sonucu, enfeksiyonlu tükürüğün veya salyanın deriye bulaşması ile meydana gelen bir virüs hastalığıdır. Bu hastalık insan ve çeşitli hayvanların merkezi sinir sistemine yerl Kuduz hastalığı, hasta hayvanın ısırması sonucu, enfeksiyonlu tükürüğün veya salyanın deriye bulaşması ile meydana gelen bir virüs hastalığıdır. Bu hastalık insan ve çeşitli hayvanların merkezi sinir sistemine yerleşerek ölümle sonuçlanan ancak önlenebilir bir hastalıktır. Kuduz hastalığı köpek, kedi, koyun ve keçi gibi hayvanlardan bulaşabilmektedir. Doğal olarak insanların bu hayvanlar tarafından ısırılması sonucu bizlerde bu hastalığa yakalana bilmekteyiz. Ülkemizde genellikle köpekler tarafından ısırılma sonucu bulaşmaktadır.

Hayvanlarda Kuduz Hastalığı Belirtileri

İlk başta hayvanın davranışlarında değişiklik görülmektedir. Evcil ve sakin hayvan hırçınlaşmış ve saldırganlaşmış bir hale gelir. Bir ısırma eğilimi görülür. Işıktan ve sudan kaçarlar. Normalde yemediği yemekleri yeme isteği gösterir. Kedi normal şartlarda köpekten korkarken hastalığa yakalanmış bir kedi, köpeklere karşı saldırgan bir rol oynar. Ağız kenarında salya akmaları görülür. 

İnsanlarda Kuduz Belirtileri

Kuduz bir hayvan ve tedavi edilmemiş bir insan virüs vücuda girdikten 40 gün sonra belirtiler görülmeye başlar. ilk evrede baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı, ısırık yerinde kaşıntı ve kuru öksürük görülmektedir. İleri ki dönemlerde insanlarda su içmeme durumunun insanlarda da görülmesi, çevredeki insanlara karşı saldırgan bir rol meydana gelmesi, sinir sistemine yerleşen virüsün, sinir sistemine zarar vermesi sonucu yutkunma ve nefes alma refleksleri kaybolur ve çift görme durumları meydana gelir.

Kuduz Hastalığı Bulaşma Süresi

Virüsün vücuda girmesi ve hastalığın meydana gelmesi arasında geçen süreye kuluçka dönemi denir. Hayvan ısırması sonucu vücuda giren virüs sinir sistemine doğru ilerleyerek beyne yerleşir. Hayvanın ısırdığı yer beyne ne kadar yakınsa hastalığın bulaşma sürecide o kadar kısa olur.

Kuduz Hastalığı Bulaşma Yolları
 • Kuduz hayvan tarafından ısırılma sonucu
 • Kuduz hayvan tarafından tırmalanma durumu
 • Kuduz hayvanın salyasının yırtık deriye temas etmesi
 • Kuduz hayvanın etinin ve sütünün çiğ içilmesi ve yenmesi
Kuduz Aşısı Kimlere Yapılmaz
 • Sağlıklı bir hayvan tarafından ısırılma durumunda 
 • Kuduz hayvanın etini ve sütünü pişmiş olarak yemek ve içmek
 • Kuduz hayvan tarafından tırmalanma sonucu
Kuduz Hastalığı İçin Alınabilecek Önlemler
 • Kuduza yakalandığını düşündüğünüz hayvan hemen veterinere götürülmeli
 • Evcil hayvanların aşılarının düzenli bir şekilde yapılması 
 • Ölmüş hayvanlara kesinlikle yaklaşılmamalı
 • Bir hayvan tarafından ısırılmış bir bireye hemen ilk müdahale yapılmalı ve acilen hastaneye götürülmelidir.
]]>
Kuduz Aşısı Nedir https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisi-nedir.html Sat, 08 Dec 2018 03:55:54 +0000 Kuduz aşısı nedir. Fransız kimyager ve bilim adamı Louis Pasteur tarafından keşfedilen ve aşısı geliştirilen kuduz hastalığı, rhabdovirus adı verilen bir virüs çeşidinin meydana getirdiği bir hastalık grubu olup, b Kuduz aşısı nedir. Fransız kimyager ve bilim adamı Louis Pasteur tarafından keşfedilen ve aşısı geliştirilen kuduz hastalığı, rhabdovirus adı verilen bir virüs çeşidinin meydana getirdiği bir hastalık grubu olup, bu virüsün bulaştığı hayvanların insanları ısırması sonucu kuduz hastalığı olarak ortaya çıkan hastalıktır ve zamanında tedavi edilmediği takdirde %100 ölümcül sonuçları bulunmaktadır. Kuduz hastalığının ilk belirtileri on gün sonra ortaya çıkmaya başlar. Kuduz şüphesi taşıyan hayvanların ısırması sonucu kuduz hastalığına yakalanma riski her zaman mevcut olduğunu göz önüne alarak en yakın bir hastanenin acil kısmına başvurulmalı kuduz aşısı yaptırılmalıdır.

Kuduz aşısı nedir, kuduz aşısı yaptırmamız gereken durumlar

Kuduz hastalığı şüphesi bulunan riskli bir hayvan tarafından ısırılan bir kişinin ilk yapacağı müdahalenin başında, öncelikle hayvan tarafından ısırılan bölgeyi sabun veya dezenfekte edebilen su ile iyice yıkamaları olacaktır. Bu yapılan işlem hastalık riskini önemli oranında azaltmaya yardımcı olacaktır. Isırılan bölgenin beyne yakınlık mesafesine göre, kendisine en yakın bir hastanenin aciline gitmesi kendi sağlığı ve hastalık riskinin ortadan kaldırılması açısından oldukça gereklidir. Isırılan bölgenin beyne olan mesafesi virüsün de beyne ulaşma süresini belirleyeceğinden dolayı, virüsün yayılma ve beyne ulaşma süresi yaklaşık olarak 0-72 saat arası değişmektedir. en yakın hastaneye baş vurmadan önce eğer mümkünse ısıran hayvan yakalanmalı ve hastane tarafından on gün süresince müşahede altına alınmalıdır. Bu süre içerisinde ısıran hayvanda herhangi bir kuduz belirtisi ortaya çıkmaması durumunda, ısırılan kişi için herhangi bir tehlikeli durumun olmadığı anlaşılacaktır. 

Yakalanması mümkün olmayan ve müşahede altına alınamayan hayvanın olması durumunda, yapılan testler sonucu kuduz şüphesinin pozitif çıkması halinde ise hemen tedaviye başlanmalıdır. Bunun için öncelikle ısırılan kimseye kuduz serumu verilmeli ve yaranın temizlenmeli ardından kuduz aşısı yapılmalıdır. Yapılan aşı bağışıklık kazandırma yetisi yüksek ve uygulaması kolay olan nörolojik açıdan herhangi bir yan etki yaratmayan hücre kültürü aşısı olmalıdır. Bu özellikleri bulunan aşılar hdvc ve vero aşı türleridir ve bu iki aşının da bağışıklık kazandırma etkisi ile yan etkileri de aynı olması sebebiyle, bu aşılar birlikte kullanılabilir veya herhangi bir sakıncası olmamasından dolayı tedaviye biriyle başlayıp, diğeriyle de devam edilebilir.

Kuduz aşısı nedir, uygulama şekli

Kuduz aşısı ısırılma olayının gerçekleştiği gün başlanıp, 3-7- 4-28. gün tekrarlanmak suretiyle, toplam 5 doz halinde uygulanır. Uygulama enjektör yardımı ile kas içerisine ve kesinlikle omuz kaslarının bulunduğu bölgeden uygulanmalıdır. Kuduz aşısı Bebeklere veya çocuklara uyluk bölgesi kas içerisine yapılmalıdır. Kuduz aşısı kurallara uyulması halinde %100 gibi önemli bir koruma sağlayacaktır. Erken sağlık kuruluşuna baş vurma ve kuduz aşılarının düzenli olarak yapılması, ortaya çıkması muhtemel ölümlerin önüne geçmekte en önemli unsurdur. Kuduz aşısından sonra sonra nadir olarak ortaya çıkan aşı yapılan bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik ve ateş belirtileri ortaya çıkmaktadır.
]]>
Kuduz Aşısını Kim Buldu https://www.kuduz.gen.tr/kuduz-asisini-kim-buldu.html Sat, 08 Dec 2018 16:44:02 +0000 Kuduz aşısını kim buldu, kuduz hastalığının belirtisini  taşıyan, kedi, köpek veya yarasa tarzı memeli hayvanların ısırılması sonucu virüse maruz kaldıktan sonra, iyileştirmek için veya karantina konumunda bulunan, insanl Kuduz aşısını kim buldu, kuduz hastalığının belirtisini  taşıyan, kedi, köpek veya yarasa tarzı memeli hayvanların ısırılması sonucu virüse maruz kaldıktan sonra, iyileştirmek için veya karantina konumunda bulunan, insanları koruma amaçlı yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 3 doz aşıdan sonra gelişen bağışıklık sistemi, insan vücudunda uzun ve kalıcı süreli koruma sağlar. Kuduz aşısı insanlarda zaman zaman görüldüğü gibi hayvanlarda da bazı zamanlar etkili olduğu gözlemlenmektedir. Bundan ötürü köpeklere, kedilere ve evcil hayvanlara aşı yaptırmak, kuduzun insanlara yayılmasını önlemede çok etkili ve doğru bir yöntemdir.

Kuduz aşısını kim buldu ve nasıl geliştirdi

Louis Pasteur, ünlü Fransız kimyacı ve mikrobiyoloji biliminin önderi olarak bilinmektedir. 27 aralık 1822 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. İlk ve orta öğretimini Arbois'da gördükten başarılı şekilde gördükten sonra, Besansonda ki Kraliyet Yüksek okuluna  iyi bir not derecesi ile girdi. Paris'te Yüksek Öğretmen Okulunda 1845 de Lisans üstü, 1847 de doktora çalışmasını büyük bir özgüven ve başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. 

Pasteur, döneminin en sık görülen ve ipek böceğinde sıkça rastlanan ve ipek endüstrisini oldukça çok tehdit eden ölümcük hastalık üzerine çalışmaları hızla yapıyordu. 1881 yılına gelindiğinde kuduz hastalığı araştırmalarına  ve kuduz aşısına büyük bir hızla başladı. Hastalığa, toprakta ölü hayvan kemiklerinde hayati belirtiler sürdüren, bir çeşit basilin sebep olduğunu çözümledi. Pasteur, 1882 yılında ise mikroskop yardımı ile dahi görmesi oldukça zor olan kuduz virüsünü bulmuştur. İleri ki zamanlarda kuduz aşısı yapılan hayvanın, omuriliğinin kurutulmasından elde edilen maddeyi, kuduz aşısı tedavisinde kullandı. O zamana kadar sadece hayvanlar üzerinde tedavi edilen kuduz aşısı, taki Joseph Meister adlı bir çocuğun bir çok yerinden ısırılmaya maruz kalma sonucu, Pasteurun yanına getirilene kadar uygulanmamıştı. Pasteur öncelikle çekingen davranmış fakat daha sonrasında yapmak zorunda kalmıştır. Pasteur başarılı olursa, yöntemin kuduz hastalığına bir çözüm olacağını söyledikten sonra bunu denemeye karar vermiştir. 

1862'de büyük bir başarı ile İlimler akademisine, 1873 de Tıp akademisine birincilik ile seçildi. 1888 de daha  yeni kurulan Pasteur enstitüsünün kurucusu oldu. Pasteur, mikropların fermantasyona ve hastalığa sebep olduğunu  kısa bir sürede ispatladı. Pasteur kuduz, şarbon ve tavuk kolerası gibi ölümcül  hastalıklara neden olan aşıyı bulup tastikledikten sonra başarılı bir şekilde kullanan ilk bilim adamı olmuştur.

Kuduz aşısını kim buldu dendiğinde aklımıza gelen Pasteur, sağlığında sorunlar yaşayıncaya kadar kendisini ilme vermiştir. 28 Eylül 1895 de Saint-Cloud da 73 yaşında hayata veda etmiştir. Kuduz aşıları her yaş sınırında güvenle kullanılabilir. İnsanların yaklaşık %35 ile %45 inde iğnenin olduğu yerde  küçük bir kızarıklık ve ağrı oluşur. İnsanların yaklaşık %5 oranında ateş, baş ağrısı veya mide bulantısı olabilir. Kuduz mikrobuna kapıldıktan sonra, aşının kullanımında herhangi bir soruna maruz kalınmamıştır.
]]>